Google search

 
 

Впродовж 04.04–18.04.2022 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика в дистанційних умовах здійснено плановий 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення».

На циклі успішно завершили навчання 39 лікарів трьох закладів охорони здоров’я Вінницької області.

Навчальний цикл проводився із застосуванням освітньої платформи на базі Google Classroom, навчальних вебінарів у системі Zoom і комунікації в групі Viber. Також було забезпечено доступ слухачів до всього навчального-методичного матеріалу, контрольних завдань в режимі оффлайн «24/7».

Під час навчання слухачі набули нових знань з організації і проведення медичних оглядів працюючих, відпрацювали практичні навички із скринінгу та ранньої діагностики виробничо-зумовленої патології, розв’язали складні експертні ситуації з питань допуску до роботи в шкідливих і небезпечних умовах працівників з наявними захворюваннями. Під час навчання було зроблено акцент на питання реалізації медичних оглядів працюючих в умова воєнного стану.

Під час іспиту слухачі показали значне покращення фахових компетентностей з питань професійної патології і проведення медичних оглядів працюючих. За даними тестування рівень їх знань покращився майже в два рази (з 50,0 % до 97,0 %). Результати анонімного опитування з оцінки якості реалізованої освіти показали, що всі слухачі оцінили її на високому організаційному і навчально-методичному рівнях.

Читайте також