Google search

 
 

З 10 січня п.р. кафедрою гематології і трансфузіології уперше за новою програмою розпочато навчальний цикл спеціалізації зі спеціальності «Гематологія» тривалістю 6 місяців.

Заняття будуються на наданні новітніх результатів досліджень в галузі гематології, що адаптовані для представлення в презентаціях за допомогою платформи zoom. Актуальним виявилося проведення дискусій (викладач-слухач; слухач-слухач), особливо при розборі клінічних випадків. Підвищеною зацікавленістю користуються такі тематичні напрями: механізми дії інноваційних таргетних молекул для лікування онкогематологічної патології, молекулярно-генетична діагностика, як фактор прогнозу перебігу злоякісних новоутворень кровотворної системи організму. Слухачі також мають можливість отримання консультацій стосовно їхньої повсякденної діяльності, що виникають на робочих місцях у цей складний час.

На сьогоднішній день гематологічна галузь є однією з найпрогресивніших через створення високотехнологічних лікарських засобів, котрі здатні переривати проліферативну здатність пухлинних клітин ще на початку розвитку патологічного процесу. Так, протягом останніх двох років почали активно застосовуватися препарати-інгібітори брутонтирозинкінази, антиапоптичного протеїну bcl-2, кон’югати антитіло-лікарські засоби та блокатори імунних контрольних точок. На заняттях циклу спеціалізації акценти зроблено на теоретичних основах розвитку різних патологічних станів із обов’язковим висвітленням сучасних здобутків практичної медицини стосовно діагностики та лікування пацієнтів гематологічного профілю відповідно до рекомендацій провідних міжнародних інституцій.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу