Google search

 
 

11 лютого 2022 року на кафедрі торакальної хірургії та пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбувся захист дисертації здобувача вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина», наукова спеціальність «Дитяча хірургія» О. Білоконя на тему: «Діагностика та хірургічне лікування пухлин легень у дітей» (науковий керівник – професор Б. Кравчук).

В Університеті була створена разова спеціалізована вчена рада  ДФ 26.613.078 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації О. Білоконя на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я, за спеціальністю 222 «Медицина»,  наукова спеціальність 14.01.09 «Дитяча хірургія» згідно з Наказом МОН України № 1446  від 28.12.2022.

До складу ради увійшло 5 осіб: голова ради - професор   С. Саволюк, рецензенти -  професор О. Горбатюк, професор О. Біляєва, опоненти - професор Р. Верещако, д. мед. н. А. Лукашенко.

Дисертація присвячена проблемі сучасної дитячої торакальної хірургії та дитячої онкології, яка вивчає найбільш оптимальні методи ранньої діагностики та розробки нових методів хірургічного лікування дітей з доброякісними та злоякісними пухлинами легень. За результатами наукової роботи був запропонований та довів свою ефективність органозберігаючий метод хірургічного лікування пухлин легень у дітей із застосуванням високочастотного електрозварювання живих тканин.

Ця подія є знаковою для кафедри торакальної хірургії та пульмонології. Дисертант продемонстрував високий рівень підготовки та глибину наукових фахових знань. Представлена наукова робота стала предметом жвавих обговорень та дискусій. Здобувач глибоко володів матеріалом, на високому рівні представляв спільноті положення, винесені на захист, вичерпно відповідав на поставлені запитання

За результатами захисту спеціалізована вчена рада ухвалила рішення присвоїти О. Білоконю ступінь доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я, за спеціальністю 222 «Медицина»,  наукова спеціальність 14.01.09 «Дитяча хірургія»

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також