Google search

 
 

20 грудня 2021 року на кафедрі педіатрії-2 Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбувся захист дисертації здобувачки вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія» Ю. Голубовської на тему: «Фізичний розвиток, стан кісткової системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит при лікуванні імунобіологічними препаратами» (науковий керівник – завідувач кафедри педіатрії-2,  професор Т. Марушко).

В Університеті була створена разова спеціалізована вчена рада 26.613.055 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ю. Голубовської на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Медицина» за спеціальністю 228 «Педіатрія» згідно з Наказом МОН України № 1099 від 13.10.2021.

До складу ради увійшло 5 осіб: голова ради - д. мед. н. О. Шарікадзе, рецензенти -  професор Л. Чернишова, професор О. Охотнікова, опоненти - професор О. Муквіч, професор Н. Шевченко.

Ця подія є знаковою для кафедри педіатрії-2. Дисертант продемонструвала високий рівень підготовки та глибину наукових фахових знань. Представлена наукова робота стала предметом жвавих обговорень та дискусій. Здобувачка глибоко володіла матеріалом, на високому рівні представляла спільноті положення, винесені на захист, вичерпно відповідала на поставлені запитання

За результатами захисту спеціалізована вчена рада ухвалила рішення присвоїти Ю. Голубовській ступінь доктора філософії з галузі знань «Медицина» за спеціальністю «Педіатрія».

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу