Google search

 
 

З великою гордістю та пошаною кафедра офтальмології НУОЗ України імені П.Л. Шупика повідомляє про отримання нагороди Науковець 2021 року завідувачем кафедри, членом-кореспондентом НАМН України професором Сергієм Риковим.

Відомий в Україні фахівець в галузі діагностики та лікування аномалій рефракції та розладів бінокулярного зору у дітей, малоінвазивної офтальмохірургії, діагностики та лікування запальних захворювань органу зору, онкоофтальмології, організації високоспеціалізованої офтальмологічної допомоги професор Сергій Риков є автором 26 патентів та 15 нововведень, в яких запропоновані нові підходи до розв’язання наукових проблем, що має велике теоретичне та практичне значення для вітчизняної офтальмології.

Професор Сергій Риков є керівником наукової школи імені Миколи Сергієнка. Під його керівництвом захищено 3 докторські, 20 кандидатських дисертацій та 3 докторів філософії. Очолювана ним кафедра є опорною в Україні за двома спеціальностями «Офтальмологія» та «Дитяча офтальмологія» в підготовці молодих лікарів-офтальмологів, лікарів-офтальмологів дитячих та молодих фахівців. Щороку під керівництвом професора Сергія Рикова проводиться три найбільші в Україні науково-практичні форуми з міжнародною участю: «Офтальмологічна весна», «Своє дитинство треба бачити» та «Рефракційний пленер», в яких беруть участь біля 95% всіх фахівців України в галузі офтальмології. Професором Сергієм Риковим організований освітній портал «Мистецтво бачити життя», який в соціальних мережах об’єднує близько 3 тисяч лікарів з України та країн зарубіжжя.

Професор Сергій Риков продовжує активну творчу роботу, зосередившись на створенні способу оперативного комбінованого лікування при ускладнених катарактах. Вільно володіючи англійською мовою, він постійно виступає з доповідями на світових конгресах, читає лекції. Тільки у 2021 році ним опубліковано 4 роботи в європейських журналах, відомих умовами суворого рецензування.

Професор Сергій Риков – автор понад 760 наукових робіт, серед них 5 підручників, 8 довідників, 3 енциклопедії, 19 монографій, 15 посібників, 30 навчально-методичних рекомендацій із сучасної офтальмології.

У цій людині поєдналися любов до праці з повагою до людей, тепле серце і світлий розум, багаті знання і працездатність, за що йому вдячні колеги, учні, слухачі, пацієнти. В свої роки у нього не лише багатий пройдений шлях, але широкі і світлі дороги в майбутнє з ясними думками та цілями.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також