Google search

 
 

09 листопада 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету під головуванням декана професора Віктора Трохимчука.

Голова комісії факультету з наукової роботи професор Олександра Івахно доповіла, що на факультеті виконується 9 НДР ініціативно-пошукового плану. У 2021 році затверджені НДР на кафедрах громадського здоров’я; медицини праці, психофізіології та медичної екології; промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології. У 2021 році завершується виконання НДР на кафедрі фармацевтичної технології і біофармації.

Голова комісії факультету з виховної роботи та міжнародної діяльності професор Сергій Убогов розповів присутнім про те, як молоді вчені активно долучаються до розробки навчально-методичних посібників, підручників, монографій, беруть активну участь у навчально-педагогічному та науковому процесі кафедр. Під час спілкування з молодими вченими значна увага приділяється обговоренню правових, етичних, культурних, педагогічних та психологічних аспектів їх науково-професійної діяльності. Приділяється увага питанням здорового способу життя та безпечної, соціально відповідальної поведінки.

Доцент Сергій Соловйов довів до відома присутніх інформацію про аналіз планування і звітності  про діяльність кафедри громадського здоров’я. Перевірка кафедри показала, що документація кафедри упорядкована і відповідає існуючим вимогам. У наявності плани роботи кафедри, протоколи навчально-методичних нарад, посадові інструкції та функціональні обов’язки штатних співробітників, індивідуальні плани викладачів, які контролюються завідувачем кафедри. За результатами перевірки роботу кафедри громадського здоров’я визнано задовільною.

Аспірант кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Людмила Харчук представила розгорнутий план своєї дисертації: «Наукове обґрунтування системи управління біологічними ризиками в галузі охорони здоров’я України, в умовах подолання епідемії COVID-19» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність – «Гігієна та професійна патологія»). Науковий керівник –професор, завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Денис Варивончик.

Аспірант кафедри фармацевтичної технології і біофармації Луцька Анна представила розгорнутий план своєї дисертації: «Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів для лікування інфекційних захворювань шкіри військовослужбовців» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 – Фармація, промислова фармація. Науковий керівник –професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації  Анна Дроздова.

Після обговорення вчена рада факультету порушила клопотання перед  вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика щодо затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.

Таємним голосуванням вченою радою факультету було обрано Олену Горбань на  посаду доцента кафедри організації і економіки фармації,  Дмитра Зайцева на посаду старшого викладача кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, Маріанну Наумову на посаду доцента кафедри фармацевтичної технології і біофармації, Світлану Кошову на посаду доцента кафедри управління охорони здоров’я та публічного адміністрування,  Світлану Степанюк на посаду доцента кафедри вірусології.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також