Search

 
 

З 27.09 до 11.10.2021 кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Університетської клініник Дніпровського державного медичного університету проводився 2-тижневий очно-заочний  цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (викладачі – зав. кафедри, проф. Д. Варивончик, доц. О. Демецька, доц. К. Копач, ст. викл. Д. Зайцев, асит. О. Еджибія). На циклі навчалось 37 лікарів, які працюють в закладах охорони здоров’я м. Дніпро.

Під час циклу слухачі набули нові знання щодо організаційних змін, які відбуваються у системі надання медичної допомоги працюючим, поглибили знання з профілактики професійних та виробничо-зумовлених захворювань, відпрацювали практичні навички з організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці тощо. 

Набуття лікарями-спеціалістами комісій з медичних оглядів сучасних знань і навичок з питань медицини праці дозволять покращити якість профілактики виробничо-зумовленої та професійної патології серед працюючих Дніпропетровщини.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу