Google search

 
 

27 вересня 2021 року на кафедрі судової медицини відбувся публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Судова медицина») аспірантом кафедри судової медицини Євгенієм Варфоломеєвим на тему: «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених електрошоковими пристроями».

Робота виконана під науковим керівництвом професора Володимира Мішалова, завідувача кафедри судової медицини НУОЗ України  імені  П. Л. Шупика.

Дослідження присвячено проведенню комплексної судово-медичної оцінки особливостей ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених електрошоковими пристроями в залежності від їх конструкційних особливостей і умов травмуючої дії, шляхом проведення експериментальних, морфологічних досліджень і рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу.

Після обговорення та дискусії членами спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.049, затвердженої наказом МОН України від 02.07.2021 № 765, у складі: голова – професор Олена Дядик (завідувачка кафедри патологічної та топографічної анатомії), рецензенти: професор Ігор Іркін (професор кафедри патологічної та топографічної анатомії) та професор Георгій Рощін (завідувач кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки), опоненти: професор Євген Костенко (декан стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», МОН України) та к. мед. н. Олександр Михайленко (начальник Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи), було прийняте рішення  про присудження здобувачу ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Судова медицина»).

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також