Google search

 
 

У зв’язку із підвищенням уваги в сучасній системі громадського здоров’я до епідеміологічного нагляду за безпечністю умов життєдіяльності населення України, кафедрою громадського здоров’я Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика запропонований цикл тематичного удосконалення «Забезпечення санітарно-протиепідемічного благополуччя у закладах для дітей» з тривалістю навчання 39 годин.

Освітній курс передбачений для лікарів первинної медико-санітарної допомоги (лікарів педіатрів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів стоматологів), лікарів профілактичної медицини Центрів контролю і профілактики хвороб, які обслуговують дитячий контингент. 

Враховуючи потенційну роль дитячого організму як резервуару і основного переносника інфекції SARS-CoV-2 в сім`ю, деталізація та конкретизація теоретичних знань лікарів у світлі сучасних поглядів на програму профілактики поширення коронавірусної інфекції буде сприяти підвищенню формування професійних практичних навичок з епідеміологічного нагляду та розвитку лікарського мислення.   

Зважаючи на високу соціальну активність дітей, недоліки у їхній санітарній грамотності щодо дотримання правил особистої гігієни, питання забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя під час їхнього перебування в освітніх та оздоровчих закладах, є актуальними та на часі. У зв’язку із динамічною зміною прийняття та впровадження нової нормативної бази щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти та оздоровлення для дітей, існує потреба у систематичному контролі за дотриманням та виконанням її положень.

На кафедрі громадського здоров’я шостого вересня розпочався відповідний цикл для лікарів загальної практики сімейної медицини на базі КНП «ЦПМСД № 2 Дніпровського району міста Києва». Це уже другий набір на даний курс. Науково-педагогічний персонал відзначає високий рівень зацікавленості та затребуваність даного напрямку безперервного професійного розвитку. 

В умовах динамічного розвитку системи громадського здоров’я в Україні, актуальність отриманих на циклі знань буде сприяти збереженню та покращенню здоров’я населення, адже профілактика та санітарно-епідемічне благополуччя є стратегічним напрямком цієї науки. Акцент на первинну ланку охорони здоров’я дозволить діяти більш точно на одну з найбільш уразливих груп – дітей.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також