Google search

 
 

5–6 червня 2021 року в Бостоні, США, пройшов Міжнародний курс навчання викладачів медичних установ – «Передові навички викладання» ("Advanced teaching skills"), присвячений розробці й впровадженню в навчальний процес інноваційних методів викладання студентам медичних університетів.

Це був широкомасштабний навчальний курс, який проводився в режимі online і зібрав сотні учасників з 22 країн світу і 30 штатів США. Від нашого університету цей курс пройшов член Асоціації післядипломної медичної освіти Гарвардського університету професор Євген Колесников, співробітник кафедри загальної та невідкладної хірургії (зав. кафедри професор В. Крижевський). 

Науково-педагогічні зв'язки кафедри загальної та невідкладної хірургії з Гарвардським університетом тривають вже протягом 14 років. За цей період професором Є. Колесніковим було пройдено п'ять клінічних курсів навчання: "Postgraduate Course in General Surgery"; "Practical Approaches to the treatment of obesity"; "Advances in Cancer management for the Surgeon"; "Breast Cancer: New Horizons, Current Controversies"; "Advanced teaching Skills". 

Отримані під час цих курсів знання, друковані та відеоматеріали постійно використовуються співробітниками кафедри в навчанні інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів і лікарів під час програм тематичного удосконалення на кафедрі. 

Цей інноваційний курс був призначений для викладачів університетів, котрі хотіли б вивчити методи підвищення рівня залученості студентів до процесу вивчення предмета й утримання інтересу учнів до обговорюваних матеріалів теми. 

У рамках курсу був представлений розгляд різних клінічних випадків і ситуацій з використанням методу навчання «Прослуховування – питання – відповіді». 

Завдяки цьому методові, що був продемонстрований викладачами Гарвардської вищої школи освіти і Гарвардського медичного університету, учасники дізналися, як створити лекцію, котра запам'ятовується краще, як ефективніше вести інтерактивний ранковий звіт чергової зміни лікарів та  проводити оцінки клінічних ситуацій, що виникли підчас чергування, а також працювати з реальними пацієнтами-добровольцями, які дають негайний зворотний зв'язок про навички спілкування лікаря з пацієнтом. 

Учасники курсу могли вибирати з декількох секційних сесій, зокрема: застосування принципів навчання під час клінічних обходів; інтерактивне і якісне навчання студентів-медиків четвертого курсу; розробка і створення інтерактивних навчальних модулів; вивчення ключів до успіху в навчанні в малих групах; чітке спілкування із засобами масової інформації; участь в міждисциплінарному консиліумі моделювання клінічних ситуацій підчас травми; розробка високоефективних інтерактивних методів для малих груп;

спільне навчання медсестер і лікарів в конкретному медичному закладі; алгоритм обстеження, формування діагнозу та визначення найбільш оптимального лікування; послуги для пацієнтів, пацієнт як учасник обговорення клінічної ситуації. 

Кожну навчальну вправу було продемонстровано віртуально, що дало можливість учасникам курсу познайомитися з цими прийомами і методами викладання. 

Метою організаторів навчання на курсі «Передові навички викладання» ("Advanced teaching skills") була підготовка викладачів з різних країн до того, щоб після завершення цього курсу учасники його могли: розробити більш широкий спектр питань для обговорення як патофізіологічних, так і клінічних діагностичних і лікувальних проблем; створювати яскраві лекції, які викладач презентує з використанням візуальних ефектів, відеоматеріалів та інтернет-ресурсів; використовувати стратегію активного педагогічного процесу з метою залучення студентів до власного навчання та посилити їх інтерес до тематики лекції; залучати студентів до участі у підготовці матеріалів (презентації, доповіді, наукові дослідження; використовувати пацієнтів-добровольців в якості «со-викладачів» для поліпшення комунікативних навичок лікарів і студентів; моделювати тактику міждисциплінарного і високоефективного консиліуму для вирішення клінічної проблеми в важких випадках; розробляти програму спільного навчання медсестер і лікарів для розширення спілкування і співпраці на користь пацієнта; спілкуватися з пацієнтами з більшою впевненістю, знаннями і навичками. 

За проходження курсу нараховуються 14.5 Category 1 Credits ™ Aмериканської Mедичної Асоціації PRA. 

До ведення курсу були залучені досвідчені викладачі з Гарвардського університету і його клінічних баз: Massachusetts General Hospital, Brigham and Women's Hospital, Children's Hospital – Helen M. Shields, MD, Thomas DeLong MD, PhD, Jeffrey Drazen, MD та інші. 

Отримана під час проходження курсу інформація буде використовуватися співробітниками кафедри у навчальному процесі.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 78.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 79.67% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 79% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу