Google search

 
 

На кафедрі терапії та ревматології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 23 червня 2021 року відбулась атестація лікарів-інтернів ІІ року навчання.

До атестації були допущені 44 лікарі-інтерни, які виконали в повному обсязі навчальну програму (лекції, семінари, практичні заняття з основного фаху та циклам суміжних дисциплін, на період карантинних заходів проходили заняття за планом на платформі zoom та отримували індивідуальні завдання на viber), представили індивідуальну документацію (залікова книжка, реферати, характеристики з баз заочного стажування, щоденники, індивідуальні плани підготовки, протоколи реєстрації освоєння практичних навиків та вмінь). Клінічна робота проводилась на клінічних базах кафедри, у терапевтичних відділеннях КНП «Київської клінічної міської лікарні

№ 7» та  КНП «Київської клінічної міської лікарні № 6», відділах ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.

Під час проведення атестації, що відбувалася з дотриманням усіх карантинних та протиепідемічних вимог, лікарі-інтерни успішно склали теоретичний і практичний іспит.

Наприкінці іспиту завідувач кафедри терапії та ревматології, голова атестаційної комісії, академік НАМН України, професор Володимир Коваленко привітав лікарів-інтернів з завершенням навчання та побажав успіхів в подальшій роботі. Професор кафедри терапії та ревматології Віталій Казимирко наголосив на необхідності постійного подальшого вдосконалення свого фахового рівня згідно нових положень щодо безперервного професійного розвитку лікарів. Завуч кафедри терапії та ревматології, доцент Антоніна Дубкова відмітила достатній рівень оволодіння базовими практичними навиками та вміннями для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу