Google search

 
 

Літня сесія у здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Фармація, промислова фармація” заочної форми навчання розпочалась з опанування дисципліни «Організація та економіка фармації», яку викладає професор Алла Кабачна на кафедрі організації  і економіки фармації.

Організація та економіка фармації як навчальна дисципліна вивчає чинні вимоги державних нормативно-правових актів щодо діяльності аптечних закладів з організації фармацевтичного забезпечення населення і закладів охорони здоров’я лікарськими засобами і товарами аптечного асортименту, а також основні принципи організації первинного обліку, фінансової звітності та економічного аналізу діяльності в аптечних закладах, що є запорукою успішної діяльності молодого спеціаліста у професійній роботі. Організація та економіка фармації інтегрується з дисциплінами, що вивчаються відповідно до навчального плану: історією фармації, соціальною фармацією, технологією лікарських засобів, фармацевтичною хімією, інформаційними технологіями у фармації, фармацевтичним правознавством. Вона закладає основи вивчення студентами низки дисциплін, зокрема: менеджменту та маркетингу у фармації, медичного та фармацевтичного товарознавства, фармакоекономіки, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами на формування умінь застосовувати знання з організації та економіки фармації у процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Студенти ознайомились з організаційними засадами фармацевтичного забезпечення населення в системі охорони здоров’я та набули необхідних економічних знань в галузі.