Google search

 
 

Упродовж 24–28 травня 2021 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено новий цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання професійного захворювання на COVID-19», навчальну програму якого затверджено рішенням вченої ради Університету у березні 2021 року.

Курс розрахований на широке коло медичних працівників, які надають допомогу хворим на COVID-19. 

Авторська програма навчального циклу підготовлена завідувачем кафедри професором Д. Варивончиком та доцентом О. Демецькою. Автори програми впродовж 2020–2021 років неодноразово пройшли навчання із зазначеної тематики як в Україні, так і за кордоном (Каролінський університет, Швеція; Стенфордський університет, США), а також в рамках проєктів Міжнародної організації праці (МОП) і Всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ). У навчальному циклі також широко використані наукові напрацювання кафедри, в рамках реалізації проєкту ООН «COVID-19: Дії у відповідь».

Першими слухачами циклу стали лікарі та науковці ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України» (м. Одеса), 14 осіб, лікарі – анестезіологи, лаборанти, імунологи, мікробіологи,  патологоанатоми, стоматологи, наукові співробітники.

Під час навчання із слухачами детально розглянуті питання за п’ятьма навчальними темами: «Медико-біологічні та епідеміологічні характеристики SARS-CoV-2», «Профілактика на робочому місці інфікування SARS-CoV-2», «Клінічні питання гострого періоду COVID-19», «Клінічні питання long/post-COVID-синдрому», «Питання експертизи та реабілітація хворих з COVID-19 та його наслідками». Навчання проводилось із використанням електронних ресурсів (освітня платформа Google Classroom та Zoom). Під час вебінарів із слухачами були опрацьовані найбільш важливі аспекти профілактики на робочому місці захворювання на COVID-19 в галузі охорони здоров’я.

Результати проміжного та підсумкового тестування слухачів показали високий рівень засвоєння навчальної інформації (більше 90%). Їх підсумкове опитування визначило високий рівень задоволеності навчальною інформацією, формою реалізації освіти, професійним рівнем викладачів.  Під час заключної конференції слухачі зазначили свою думку щодо навчального циклу: «Творчих успіхів та натхнення! Дякую за співпрацю», «Дуже вдячна, матеріал корисний», «Задоволена». Слухачі виявили бажання і в подальшому підвищувати свій професійний рівень на базі НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Читайте також