Google search

 
 

27 травня в рамках ІІ Міжнародного конгресу з лабораторної медицини за участі працівників кафедри гематології і трансфузіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено «Фахову школу з міжнародною участю «Прикладні питання діяльності суб’єктів системи крові та забезпечення трансфузіологічної допомоги».

В роботі Фахової школи взяв участь Дмитро Коваль, генеральний директор спеціалізованої ДУ «Український центр трансплант-координації МОЗ України». Його доповідь «Національна система крові та система трансплантації в Україні: вектори розвитку» була сприйнята з великою зацікавленістю учасників, адже йшла мова про подальший розвиток системи крові та трансфузіології в нашій державі. 

Важливою подією роботи Фахової школи стала презентація «Керівництва з приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові» Рекомендація № R (95) 15, 20-е видання. Переклад з англ. / за заг. ред. проф. С. В. Видиборця, к.мед.н. О. В. Сергієнка, к.мед.н. А. В. Коржа, М. С. Шкуропат. 

Дане видання здійснено завдяки наданню Європейським Директоратом з Контролю Якості Лікарських Засобів і Охорони Здоров’я Ради Європи (EDQM) дозволу на авторизований переклад українською мовою (Permission No CN-2701, 18.12.2019) та видання накладом у 1000 примірників за фінансової підтримки ТОВ «ЛЕДУМ» (м. Дніпро). Отже, спеціалісти суб’єктів системи крові та закладів охорони здоров’я, які надають послуги з трансфузії компонентів крові, зможуть безкоштовно отримати це видання. Певна кількість примірників Керівництва також передана до наукової бібліотеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

У Керівництві викладено дані про основні заходи, процедури, методичні прийоми та стандарти приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові, котрими обов’язково повинні володіти спеціалісти суб’єктів системи крові та закладів охорони здоров’я, які надають трансфузійну допомогу. Видання також розраховано на організаторів охорони здоров’я, спеціалістів національної системи крові, лікарів-лаборантів і лікарів усіх спеціальностей, залучених до організації трансфузіологічної служби в закладах охорони здоров’я та надання послуг із трансфузії компонентів крові.