Google search

 
 

На кафедрі офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 27 травня 2021 року успішно завершили навчання 18 молодших спеціалістів з медичною освітою на циклі спеціалізації «Медична оптика (Оптометрія)».

Ректор університету академік НАМН України Юрій Вороненко привітав науково-педагогічних працівників кафедри й слухачів та і вручив свідоцтва до диплома за фахом «Медична оптика (Оптометрія)».

Протягом останніх восьми років, починаючи з 2013 року, кафедра офтальмології університету проводить цикл спеціалізації «Медична оптика (Оптометрія)» для молодших спеціалістів з медичною освітою та за спеціальністю «Медична оптика (Оптометрія)». Програму циклу розроблено із урахуванням наказів Міністерства охорони здоров'я України (№№ 742,52), на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і за підтримки виконавчого директора ГО «Всеукраїнська Асоціація «УКРОПТИКА» Наталії Яременко.

Мета навчання на циклі «Медична оптика (Оптометрія)» – післядипломна підготовка молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики оптометриста-спеціаліста за спеціальністю «Медична оптика (Оптометрія)». Термін навчання – два з половиною місяці (390 годин) – для молодших спеціалістів з медичною освітою, які отримали диплом за спеціальністю «Фельдшер» або «Сестринська справа».

Під керівництвом завідувача кафедри офтальмології доктора медичних наук професора Сергія Рикова та куратора циклу кандидата медичних наук доцента Сергія Косуби впродовж восьми років проведено 15 циклів спеціалізації «Медична оптика (Оптометрія)», на яких пройшли навчання 278 слухачів. Навчання на зазначеному циклі передбачає відвідування лекцій та семінарів, які читають викладачі кафедри офтальмології університету: професори Сергій Риков, Сергій Могілевський, Ірина Шаргородська, Оксана Петренко та доцент Наталія Лаврик. Крім того під час практичних занять кожен слухач має можливість оволодіти основними навичками з оптометрії, що необхідні фельдшерам та медичним сестрам для самостійної допомоги із надання кваліфікованої офтальмологічної допомоги хворим.

Подальша робота в цьому напрямку має великі перспективи, оскільки у всесвітньому проєкті ВООЗ боротьби із сліпотою «Vision 2020: Право бачити» значну роль відіграє оптометрія – служба, яка в більшості країн світу відноситься до первинної офтальмологічної допомоги. Навчання на таких циклах допоможе майбутнім спеціалістам опанувати знання та вміння, які вони зможуть використовувати в кабінетах оптометрії.

Отримавши спеціальну підготовку фахівці – оптометристи зможуть проводити прийом, консультації, обстеження пацієнтів з аномаліями рефракції, пресбіопією і призначати їм корекцію, виявляти серед обстежуваних пацієнтів осіб, які потребують додаткового обстеження та лікування у лікаря-офтальмолога, а також скеровувати пацієнтів на інші рівні надання спеціалізованої медичної допомоги для подальшого лікування.

Наступний цикл спеціалізації «Медична оптика (Оптометрія)» заплановано на жовтень 2021 року.

Читайте також