Google search

 
 

На кафедрі терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика 18 травня 2021 року пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.047, яка провела захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (спеціалізація «Внутрішні хвороби»), аспіранта очної форми навчання на тему: «Вивчення ефективності симптоматичних повільної дії Тетяни Сергіївни Цимбалюк протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз колінних суглобів та хребта з супутньою патологією»

Згідно з наказом МОН України головою разової спеціалізованої вченої ради була призначена професор Людмила Вікторівна Хіміон, яка провела засідання з ретельним дотриманням вимог п. 21 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Внутрішні хвороби»), затвердженого Наказом МОН України № 414 від 13.04.2021 року.

Згідно з наказом МОН України офіційними опонентами при захисті дисертації виступили:

Члени спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.047, затвердженому Наказом МОН України № 414 від 13.04.2021 року:

1) д. мед. н. професор Хіміон Людмила Вікторівна, завідувач кафедри сімейної медицини НУОЗ України  імені П. Л. Шупика – голова спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.047;

2) д. мед. н. професор Бенца Тетяна Михайлівна, професор кафедри терапії НУОЗ України  імені П. Л. Шупика – рецензент;

3) д. мед. н., професор Ткаченко Вікторія Іванівна, професор кафедри сімейної медицини НУОЗ України  імені П. Л. Шупика – рецензент;

4)  д. мед. н. професор Головач Ірина Юріївна, керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС – опонент;

5) д. мед. н. професор Проценко Галина Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України – опонент.

Під час захисту відповідно до законодавства радою була забезпечена аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація. 

Засідання проводилося у формі відкритої наукової дискусії, були задані запитання від усіх учасників зібрання: голови ради, опонентів, рецензентів, запрошених співробітників кафедри, а також запитання, які надійшли до університету на адресу ради у письмовому вигляді електронною поштою. Здобувач надала вичерпні відповіді на всі запитання, які задовольнили всіх членів спеціалізованої ради. Кожен з опонентів та рецензентів надав високу оцінку дисертації та її автору. 

У ході засідання рада встановила рівень набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дали їй можливість закінчити науково-дослідну роботу, яка містить нові положення і нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують важливі науково-прикладні завдання сучасної терапії остеоартрозу.

За результатами таємного голосування було одноголосно прийнято рішення щодо присудження дисертанту – Тетяні Сергіївні Цимбалюк ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 – «Медицина» (спеціалізація «Внутрішні хвороби»).

Читайте також