Google search

 
 

17 травня 2021 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася важлива подія – на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відбулися перші захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Так, спочатку пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.033, яка провела захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»), яка була утворена у НУОЗ України імені П. Л. Шупика наказом МОН України  від 19.03.2021 № 342 для розгляду дисертації аспіранта очно-вечірньої форми навчання кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика Сергія Веремчука на тему: «Інтенсивна терапія гострого коронарного синдрому з підйомом сегмента ST при проведенні ендоваскулярної реканалізації міокарда». 

Потім відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.035, яка провела захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»), яка була утворена у НУОЗ України імені П. Л. Шупика наказом МОН України  від 19.03.2021 № 342 для розгляду дисертації аспіранта очно-вечірньої форми навчання кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика Дмитра Радюшина на тему: «Профілактика когнітивних розладів при операціях зі штучним кровообігом»

Науковим керівником обох здобувачів є завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика професор Олег Лоскутов. 

Згідно з наказом МОН України офіційними опонентами при захисті обох дисертацій виступили: професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Полтавського державного медичного університету Дмитро Шкурупій та генеральний директор НКЛ «Охматдит» д.мед.н. Володимир Жовнір. Офіційними рецензентами були професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика Олександр Галушко та доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика Михайло Бондар. 

Згідно з наказом МОН України головою обох разових спеціалізованих вчених рад була призначена професор Марина Тріщинська, яка провела обидва засідання з ретельним дотриманням вимог п. 21 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Анестезіологія та інтенсивна терапія»), затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 року № 167. 

Під час захисту відповідно до законодавства радою була забезпечена аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація, які доступні на офіційному веб-сайті Університету за посиланням: https://www.nuozu.edu.ua/s/naukovi-pidrozdily/spetsializovani-vcheni-rady/ spetsializovana-vchena-rada-na-zdobuttia-naukovoho-stupenia-doktora-filosofii#burdey 

Засідання проводилися у формі відкритої наукової дискусії, були задані запитання від усіх учасників зібрання: голови ради, опонентів, рецензентів, запрошених співробітників кафедри, а також запитання, які надійшли до університету на адресу ради у письмовому вигляді електронною поштою. Здобувачі надали вичерпні відповіді на всі запитання, які задовольнили всіх членів спеціалізованої ради. Кожен з опонентів та рецензентів надав високу оцінку дисертації та її автору. 

У ході засідання рада встановила рівень набуття здобувачами теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дали їм можливість закінчити науково-дослідну роботу, яка містить нові положення і нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують важливі науково-прикладні завдання сучасної анестезіології та інтенсивної терапії. 

За результатами таємного голосування було одноголосно прийнято рішення щодо присудження обом дисертантам – Сергію Веремчуку та Дмитру Радюшину ступенів доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 – «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»).

Читайте також