Google search

 
 

13 квітня 2021 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершено проведення циклу спеціалізації із спеціальності  «Професійна патологія» (куратор – завідувач кафедри, проф. Д. Варивончик). На циклі навчалось 12 лікарів закладів охорони здоров’я Донецької, Київської, Луганської, Тернопільської, Хмельницької областей та міста Києва.

Під час навчання слухачі набули теоретичних знань та практичних навичок з професійної патології. 

У зв’язку із карантинними обмеженнями, зумовленими епідемією COVID-19, вперше цикл спеціалізації повністю відбувся в дистанційному режимі, що дало змогу кафедрі максимально впровадити у свою діяльність сучасні цифрові методи навчання лікарів – вебінари, інтерактивні семінари, онлайн розбір клінічних ситуацій, дистанційне консультування пацієнтів, що знаходились в закладах охорони здоров’я, на базах основної роботи слухачів. 

За цей час кафедра максимально наблизилась до рівня сучасної навчальної віртуальної клініки, на базі якої відбувалось моделювання  професійної діяльності лікаря-профпатолога відділення профілактики районного клініко-діагностичного центру, голови комісії з медичних оглядів працюючих, завідувача відділення професійної патології обласної лікарні тощо, вирішувались складні навчально-практичні проблеми професійної патології, дистанційно надавалась мультидисциплінарна профпатологічна допомога працюючим тощо.

 

Під час заключної конференції слухачі показали своє задоволення організацією начального процесу, високим рівнем викладання на кафедрі, подякували адміністрацію НУОЗ України імені П. Л. Шупика та співробітників кафедри.   

У теперішній час кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика є єдиною в Україні спеціалізованою кафедрою, що проводить післядипломну підготовку лікарів за спеціальностями «Гігієна праці», «Професійна патологія», «Психофізіологія».

Читайте також