Google search

 
 

18—19 березня 2021 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та Інститут серця МОЗ України провели IХ реєстрову науково-практичну конференцію «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб». Основна мета цієї щорічної конференції полягала в ознайомленні практичних лікарів із сучасними можливостями методів функціональної діагностики, обговоренні стану підготовки методичних та нормативних документів.

Для участі у форумі попередньо зареєструвалися більше 2500 лікарів з усіх областей України, у тому числі експерти з кардіології і функціональної діагностики, завідувачі та представники профільних кафедр. Загалом конференція тривала близько 10 годин. 

Конференцію відкрив вступним словом генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України Б. Тодуров. У проблемній лекції доповідач розповів про останні досягнення Інституту серця в галузі хірургічного лікування серцевої недостатності і трансплантації серця. 

 

Тематика конференції охоплювала сучасні аспекти електро- і ехокардіографічної діагностики, ультразвукового дослідження судин, холтерівського моніторування ЕКГ, моніторингу подій, використання імплантованих пристроїв. Найпотужніший внесок у наукову програму зробили співробітники кафедр Університету та Інституту серця (О. Жарінов, В. Куць, А. Хохлов, О. Зеленчук, Н. Ліфантьєва, В. Бабенко, О. Єпанчінцева, Я. Скибчик), науково-дослідних інституцій НАМН України (Я. Лутай, Н. Носенко, Б. Кравчук) і суміжної кафедри ЛНМУ імені Данила Галицького (Н. Орищин, М. Сороківський). Увагу аудиторії привернули доповіді з діагностики та лікування безсимптомних передсердних і шлуночкових аритмій, ехокардіографічного дослідження в пацієнтів з невідкладними станами, методів стратифікації ризику у пацієнтів з різними формами ІХС, багатофокального атеросклерозу, хвороби Фабрі.

 

В рамках сателітних симпозіумів та інтерактивних міждисциплінарних дискусій було розглянуто сучасні підходи до інструментального обстеження та ведення пацієнтів з гострими та хронічними коронарними синдромами, пароксизмальними тахікардіями, фібриляцією передсердь, вторинної профілактики інсультів. Під час конференції відбулася презентація другого видання національного підручника «Функціональна діагностика». Модератор конференції професор О. Жарінов поінформував учасників про роботу кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика (опорної за спеціальністю) за умов дистанційного навчання та нові можливості безперервного професійного розвитку лікарів. 

 

Слухачі змогли повною мірою скористатися унікальними можливостями дистанційних технологій для спілкування з доповідачами, які загалом відповіли усно та в чаті на десятки питань аудиторії. Учасники конференції отримали електронні сертифікати згідно з існуючими нормативами. Відеозапис конференції доступний для перегляду на Youtube.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також