Google search

 
 

23 лютого 2021 року доцент кафедри педіатрії № 1 Олена Шарікадзе успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Науковий керівник роботи – відомий в Україні та за її межами фахівець з питань педіатрії, дитячої алергології та ревматології професор Олена Охотнікова.

Дисертаційна робота на тему «Бронхіальна астма та коморбідні стани у дітей:  діагностика, лікування та профілактика» присвячена одній з актуальних проблем сучасності – запобіганню бронхіальній  астмі та її лікуванню у дітей раннього та дошкільного віку.  

За темою дисертації опубліковано  34 наукові праці в багатьох фахових  національних та зарубіжних виданнях, у тому числі внесених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus. Про результати роботи неодноразово доповідалося  на багатьох вітчизняних та зарубіжних форумах, що завжди викликало жвавий інтерес. 

Наукову новизну й практичну значимість праці відзначали її опоненти – професор В. Клименко, доктори медичних наук Т. Уманець та О.  Речкіна, члени вченої ради. 

Вітаємо і зичимо Олені Вікторівні успіхів та здоров'я!