Google search

 
 

22 лютого 2021 року на кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських засобів відбулася атестація провізорів-інтернів – здійснено підсумкове оцінювання рівня засвоєння навчальної програми інтернатури у формі співбесіди. Попередньо (16−17.02.2021 р.) проведено іспити: із практичних навичок та комп’ютерний з теоретичної підготовки.

Головою атестаційної комісії наказом МОЗ України був призначений декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, професор Віктор Трохимчук. А членами комісії за наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 20.01.2021 № 288 стали професори та доценти кафедр фармацевтичного профілю. 

Оцінювання рівня засвоєння навчальної програми інтернатури здійснювалося за наступними курсами: «Організація, управління та економіка фармації», «Фармацевтична технологія», «Клінічна фармація», «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів», «Фармакогнозія», «Елементи практичної психології» та «Спеціальна підготовка». 

Загалом за результатами атестації атестовані 46 провізорів-інтернів. Середній бал по кафедрі становив 4,02. 

Серед пропозицій щодо поліпшення якості підготовки провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» у 2021 році слід відмітити зазначені далі.  А саме: активізувати роботу науково-педагогічних працівників та представників фармацевтичних підприємств і компаній щодо практичної підготовки провізорів-інтернів на базах стажування; поліпшити дистанційне спілкування з провізорами-інтернами та розробити силабуси, навчальних курсів, у тому числі тих, що викладаються на кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських засобів: «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів», «Фармакогнозія». Слушними були також пропозиції уточнити електронні бази тестів з навчальних курсів щодо підготовки провізорів-інтернів до складання інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» та проаналізувати стан проходження очної частини з елементами дистанційного навчання провізорів-інтернів та обговорити це на засіданні кафедри. 

Загалом результати заключної атестації показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки провізорів-інтернів на кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських засобів.