Google search

 
 

У 2020 році пандемія SARS-CoV-2/COVID-19 стала суттєвим викликом громадському здоров'ю у всьому світі. За даними ВООЗ вона торкнулася 188 з 195 країн світу. Станом на 2 березня 2021 року у світі інфікувалося SARS-CoV-2 біля 115,5 млн осіб, з них більше 2,6 млн — померли (летальність – 2,2 %).

Загалом проведено близько 1,7 млрд тестів на SARS-CoV-2. Пандемія COVID-19 стала наймасштабнішою в новітній історії, і наближається за своїми розмірами та наслідками для громадського здоров'я до пандемії грипу H1N1 («іспанського грипу») 1918 – 1920 років. 

2 березня 2020 року в Україні виявили перші два випадки захворювання на COVID-19. За рік (станом на 2 березня 2021 р.) в Україні інфікувалися SARS-CoV-2 біля 1,4 млн осіб, з них біля 2,5 млн — померли (летальність – 2,0 %). Здійснено майже 7,0 млн тестів на SARS-CoV-2. 

Уже у березі 2020 року першого удару епідемії COVID-19 в Україні зазнали працівники галузі охорони здоров'я, які в умовах відсутності дієвої системи санітарно-епідемічного нагляду, катастрофічного дефіциту засобів індивідуального захисту, дезінфектантів, антисептиків, відсутності підготовленого до епідемії ліжкового інфекційного фонду самовіддано почали надавати медичну допомогу хворим на COVID-19. Перший випадок захворювання медичних працівників на COVID-19 був зареєстрований через 12 діб після виявлення в Україні перших хворих на COVID-19 (13 березня 2020 р.); а перший випадок смерті медичного працівника – 29 березня 2020 року. За час епідемії COVID-19 в Україні (станом на 02 березня 2021 р.) були інфіковані SARS-CoV-2 більше 65,2 тис. працівників галузі охорони здоров’я, із них від COVID-19 померло більше 580 осіб. 

Лише завдяки впровадженню сучасних масштабних протиепідемічних заходів у країні, безпрецедентних обсягів масового тестування населення на SARS-CoV-2, тотального впровадження системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, максимально можливого забезпечення працівників галузі сучасними засобами індивідуального захисту, вдалося значно знизити кумулятивні відносні ризики (RR) інфікування медичних працівників SARS-CoV-2 (з 12,2 до 2,5) та смертності від COVID-19 (із 2,6 до 1,1). 

Зважаючи на масштабні катастрофічні виклики, які постали перед державою та народом України, кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика вже з перших тижнів епідемії COVID-19 включилась у реалізацію боротьби з епідемією. А з часом приєдналася до Глобальної ініціативи ООН «COVID-19: ДІЇ У ВІДПОВІДЬ» (UN «COVID-19: RESPONSE»). Кафедрою реалізується комплекс заходів, спрямованих на управління виробничими ризиками виникнення гострого професійного захворювання COVID-19 серед медичних працівників: 

  1. видаються щотижневі інтернет-бюлетені «Оперативний моніторинг показників профілактики на робочому місці та реєстрації випадків гострого професійного захворювання, обумовленого COVID-19» (2020 р.) та «Стан забезпечення профілактики професійного захворювання COVID-19 серед працівників галузі охорони здоров’я України» (2021 р.), які щомісячно публікуються на міжнародній науковій платформі «Research Gate» (видано 11 томів, які включають 47 щотижневих випусків);
  2. надається консультативна профпатологічна допомога щодо встановлення гострого професійного захворювання COVID-19 медичним працівникам всіх областей України;
  3. розпочато виконання ініціативно-пошукової НДР «Профілактика, профпатологічна експертиза та медико-соціальна реабілітація працівників з віддаленими ускладненнями COVID-19 («long-COVID синдромом»)» (№ держреєстрації: 0120U105497; терміни виконання – 2021 – 2025 р.р.);
  4. розроблено нову програму тематичного удосконалення «Актуальні питання професійного захворювання на COVID-19» (тривалість – 1 тиждень; для широкого кола лікарів, які задіяні в наданні медичної допомоги хворим на COVID-19);
  5. здійснюється науково-експертна підтримка міжнародних (Міжнародна організація праці) та національних (Державна служба праці України) організацій, закладів охорони здоров’я, лікарів, науковців тощо. 

Результати діяльності кафедри у напрямку боротьби із гострим професійним захворюванням медичних працівників України на COVID-19 систематично висвітлюються під час міжнародних та національних науково-практичних заходів, при проведенні всіх навчальних циклів на кафедрі тощо. 

Питання профілактики COVID-19  широко висвітлюються на сторінці кафедри у Facebook.