Google search

 
 

19 лютого 2021 року відбулась атестація провізорів-інтернів кафедри ОЕФ на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання «провізор –спеціаліст» за спеціальністю «Загальна фармація», до якої допустили 38 осіб.

Голова атестаційної комісії – декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, професор кафедри організації і економіки фармації Віктор Трохимчук.

 

Заключне випробування на компетентність проводилося у три етапи. А саме: комп’ютерне тестування з теоретичної підготовки, оцінка знань та вмінь, у тому числі володіння практичними навиками, а також усний іспит (співбесіда за білетною системою). За результатами цих трьох етапів колегіально приймалося рішення щодо присвоєння інтернам  звання провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація». Знання оцінювались за п'ятибальною шкалою. 

Опанування програми очної частини інтернатури згідно результатів комп’ютерного іспиту складає 94 %. Середній бал випускників – 4,1 (86 % отримали оцінки «добре» та «відмінно»), що свідчить про високий рівень підготовки провізорів. Вони продемонстрували достатнє засвоєння матеріалу щодо: системи контролю якості лікарських зборів в аптеках, організації системи вхідного контролю різних груп аптечних товарів в аптечних закладах, характеристики гомеопатичних засобів, фальсифікації ЛЗ, основ належних виробничої та аптечної практик, економіки фармації тощо.

 

Таким чином результати заключної атестації показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки провізорів-інтернів на кафедрі організації і економіки фармації.

Читайте також