Google search

 
 

Стабільно високі показники з наукової та інноваційної діяльності кафедри хірургії та судинної хірургії, які забезпечують високі рейтингові показники діяльності кафедри, досягаються спільною роботою колективу, зокрема з підготовки перспективних наукових кадрів, в тому числі для дієвого резерву на посади асистентів з числа аспірантів кафедри.

Очний аспірант денної форми 4 року навчання Р. Геращенко завершує виконання дисертаційної роботи за темою «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» під керівництвом професора В. Ходоса, що присвячена інноваційному розділу ургентної малоінвазивної флебології, а саме застосуванню малоінвазивної та малотравматичної технології ендовенозного електрозварювання живих біологічних тканин в умовах гострого висхідного тромбофлебіту.

Аспірант 3 року навчання А. Глаголєва під керівництвом завідувача кафедри професора С. Саволюка виконує дисертацію – «Застосування автоматичного режиму біоелектрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок», яка дозволить стандартизувати підходи до максимальної безпеки застосування технології ендовенозного електрозварювання в умовах планової флебології шляхом удосконалення автоматичної зварки для рутинного впровадження цієї малотравматичної хірургічної методики в стаціонари 1-го дня.

Очний аспірант денної форми 3 року навчання Д. Завертиленко виконує дисертацію – «Лапароскопічна гастроплікація в хірургічному лікуванні метаболічного синдрому» під керівництвом професора С. Саволюка. Робота є інноваційною, оскільки передбачає розробку підходів до оптимального хірургічного лікування коморбідних пацієнтів з ожирінням та метаболічним синдромом за наявності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, інтеграцію компонентів програми хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery) шляхом виконання рестриктивного (гастроплікація) та антирефлюксного (фундоплікація) компонентів малоінвазивного лапароскопічного втручання.

Очний аспірант денної форми 2 року навчання А. Дембіцький під керівництвом професора С. Саволюка працює над дисертацією за темою – «Тактика комплексного хірургічного лікування хронічної венозної недостатності С5 – С6 клінічних класів», що присвячена інтеграції інноваційних малоінвазивних та малотравматичних хірургічних підходів до лікування важких форм хронічної венозної недостатності з ускладненнями у вигляді трофічних виразок.

Очний аспірант денної форми 1 року навчання Г. Мельничук розпочав виконання дисертаційної роботи під керівництвом професора В. Ходоса на тему - Комплексне хірургічне лікування хронічних захворювань вен нижніх кінцівок із застосуванням ендовенозного електрозварювання.

Креативність, наполегливість, активність та вмотивованість всіх 5 аспірантів кафедри, які працюють над дисертаціями в межах планової ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика «Інноваційні технології в хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини, черевної стінки та судин», що дозволяє реалізовувати амбітні та пріоритетні науково-практичні кафедральні розробки, навіть в такі складні карантинні часи та обмеження, що зумовлені пандемією COVID-19.