Google search

 
 

На кафедрі терапії та ревматології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика 07 червня 2024 року відбулась атестація лікарів-інтернів ІІ року навчання.

До атестації були допущені 42 лікарі-інтерни, які виконали в повному обсязі навчальну програму (лекції, семінари, практичні заняття по основному фаху та циклам суміжних дисциплін), представили індивідуальну документацію (залікова книжка, реферати, характеристики з баз заочного стажування, щоденники, індивідуальні плани підготовки, протоколи реєстрації освоєння практичних навиків та вмінь).

Клінічна робота проводилась на клінічних базах кафедри, у терапевтичних відділеннях КНП «Київської клінічної міської лікарні №7» та  КНП «Київської клінічної міської лікарні №6», у відділах ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України». Лікарі-інтерни успішно склали теоретичний і практичний іспит.

Наприкінці іспиту, голова атестаційної комісії, академік НАМН України, професор Володимир Коваленко привітав лікарів-інтернів з завершенням навчання та побажав успіхів в подальшій роботі. Завуч кафедри терапії та ревматології, доцент Антоніна Дубкова відмітила достатній рівень оволодіння базовими практичними навиками та вміннями для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим. Доцент кафедри терапії та ревматології Анна Крилова наголосила на необхідності постійного подальшого вдосконалення свого фахового рівня згідно нових положень щодо безперервного професійного розвитку лікарів. Лікарі-інтерни  були задоволені навчанням на кафедрі терапії та ревматології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та подякували своїм наставникам.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 72% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 71.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 70% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також