Google search

 
 

Навчальний процес на кафедрі кардіології триває навіть у вихідні. 18 травня були організовані безкоштовні майстер-класи для терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, нефрологів, кардіологів.

Головною метою зустрічі стало обговорення спірних медичних тем та популяризація міжнародних рекомендацій. Захід розпочався з лекції професора, завідувача відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України» Леоніда Воронкова: «Сучасні підходи до фармакотерапії пацієнтів з хронічною СН на ґрунті ІХС». З доповіді можна було дізнатися про новітні методи лікування пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, зокрема використання нових класів препаратів. Особливу увагу приділено комбінованій терапії, яка показала високу ефективність у покращенні якості життя та зниженні смертності серед кардіологічних пацієнтів.

Тему серцевої недостатності продовжила   ст. н. с. відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України» Олена Романова, акцентуючи увагу на лікування пацієнтів, що  мають ще й аритмії, чи  артеріальну гіпертензію та осіб похилого віку.

Дуже важлива дискусія відбулася між професором кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика Юрієм Сіренко та професором, завідувачем кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика Мариною Долженко. Обговорювали результати міжнародних досліджень щодо порівняння ефективності антигіпертензивних препаратів інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину, а також ділилися особистим досвідом застосування.

Стандарти медичної допомоги ADA/EASD 2022 та ADA2023 включають кілька варіантів лікування пацієнтів із ранньою стадією ЦД типу 2, як вибрати найкращу схему лікування, на що звертати увагу. На ці питання відповідала д. мед. н., заступник директора з наукової роботи Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, Валерія Орленко у доповіді: «Нові дані досліджень, що дають нові можливості, для пацієнтів з ЦД2 типу та ХХН».

Тетяна Колесник, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДДМУ провела майстер-клас: «Можливості кардіо-та нефропротекції у сучасній антигіпертензивній  терапії».

Науковці стверджують, що не менше 50% хворих, які звертаються з приводу соматичних скарг по суті є пацієнтами, що потребують корекції лише емоційного стану. Детально про це розповів професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О. О. Богомольця, Сергій Сова у своїй лекції: «Нейробіологія психосоматичних розладів та їх кардіологічні особливості».

Про особливості лікування артеріальної гіпертензії у хворого з ішемічною хворобою серця та хронічною хворобою нирок дискутували  асистент кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика Тетяна Сімагіна та професор Марина Долженко презентуючи аудиторії цікавий клінічний випадок.

Всі лектори відповіли на питання, що надійшли від слухачів під час заходу.

Більш детально про майбутні заходи  можна дізнатися на сайті www.Webcardio.org та в освітньому додатку MedUA.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також