Google search

 
 

Аспірантура – особлива сфера університетського життя. Наука обирає розумних, талановитих, мотивованих, сповнених рішучості робити відкриття молодих людей, готових пройти непростий шлях та здобути у підсумку ступінь доктора філософії.

На кафедрі мовної підготовки та гуманітарних дисциплін НУОЗ України імені П. Л. Шупика розпочалося навчання аспірантів першого року денної та вечірньої форм навчання, які здобувають освітньо-науковий ступінь доктора філософії у галузях знань 22 «Охорона здоров’я», 09 «Біологія та біохімія». Прикметною рисою цього року стало впровадження в навчальний процес розробленої колективом кафедри робочої програми з обов’язкової дисципліни «Усна і письмова комунікація державною та іноземною мовами професійного спрямування». Програма базується на взаємозв'язку і взаємодії двох різних галузей філології – української та англійської; її поява зумовлена актуальною мовно-культурною ситуацією в українському суспільстві і прямо пов’язана з траєкторією розвитку медичної галузі. 

Навчання за цією програмою дасть змогу здобувачам ступеня доктора філософії підвищити рівень мовно-комунікативної компетенції та удосконалити знання і мовленнєві навички з української й англійської мов як ключових мов спілкування в медичному фаховому середовищі. Зміст і завдання програми відповідають вимогам, розробленим Національною комісією зі стандартів державної мови та враховує оновлені критерії МОН України щодо розвитку мовних знань та навичок випускників вищої школи, у тому числі аспірантів.

Метою роботи висококваліфікованого професорсько-викладацького колективу кафедри є якісне навчання аспірантів англійської, української мов, утілення концепції мультилінгвізму (що забезпечується темами на зразок «Термінологія латинського походження», «Терміноелементи, слова-композити – конструювання, аналіз, коректний переклад»); заохочення й підтримка вивчення іноземних мов для особистих, академічних і професійних цілей. А квінт-есенцією викладання за новою програмою є надання молодим науковцям знань і вмінь, які мають безпосереднє відношення до сфери їхньої діяльності. Наприклад, як правильно застосовувати логіко-емоційну виразність у рутинному робочому спілкуванні; який вплив на комунікацію мають демографічні, культурні, соціальні детермінанти здоров’я; як правильно спілкуватися зі ЗМІ та представниками громадських організацій, щоб донести до них медичну інформацію тощо.

Освічені люди, а особливо ті, які досконало володіють рідною, добре знають іноземні мови та майстерно користуються прийомами професійної комунікації, високо цінуються скрізь і завжди. Нині ж конкуренція на медичному ринку праці доволі жорстка, тому саме такі спеціалісти будуть на вагу золота. Після завершення навчання на нашій кафедрі здобувачі повинні демонструвати фундаментальний рівень сформованості функціональної, мовної та мовленнєвої компетенцій: впевнено і правильно користуватися українською мовою під час виступу на наукових конференціях, підготовці доповідей, статей, проведенні досліджень тощо; англійською мовою, на додачу до переліченого – для здачі міжнародних іспитів, поїздок за кордон з метою навчання, презентації результатів своєї наукової роботи перед міжнародною аудиторією; володіти теоретичними знаннями і практичними навиками з медичної комунікації.

Наука – це важка праця, проте вона окриляє, надихає на нові дослідження, активізує внутрішні ресурси і допомагає реалізувати себе у житті. Тож, викладачі кафедри мовної підготовки та гуманітарних дисциплін НУОЗ України імені П. Л. Шупика бажають майбутнім філософії відмінного навчання та успішно завершити навчання в аспірантурі захистом наукової дисертації за обраною темою.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також