Google search

 
 

16 лютого 2024 року у м. Вінниця вже традиційно пройшли ювілейні 30-і курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка: «Променева діагностика захворювань колінного суглоба та стопи», організовані Всеукраїнською асоціацією рентгенологів спільно з Центром рентгенівських технологій асоціації радіологів України, Національним університетом охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут». 

Від кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П.Л. Шупика в якості члена президії та доповідача у заході взяли участь професор кафедри Олег Щербіна та старший викладач Юрій Коваленко.

В цьогорічних курсах завдяки актуальній тематиці та попередньому інформуванню про них взяло участь 76 радіологів із 14 регіонів країни. На жаль, не всі учасники змогли приїхати до Вінниці і тому обрали дистанційний варіант участі. Дякуємо партнеру заходу, компанії ПРОТЕК СОЛЮШНЗ, яка вже вдруге допомагає в організації його прямої трансляції на телеграм-каналі VAR ON-LINE. Слухачі заходу позитивно оцінили комплексний підхід до променевої діагностики суглобів, який знайшов відображення у прочитаних лекціях, зокрема з використання різних методів радіологічної візуалізації захворювань колінного і надп’ятково-гомілкового суглобів та стопи. 

У заключній лекції «Щодо безпеки променевих методів дослідження» к.т.н. Юрій Коваленко звернув увагу слухачів на те, що на сьогодні, на жаль, немає достовірних оцінок шкідливості всіх методів радіологічної візуалізації для пацієнтів, тому принцип ALARA має застосовуватися для всіх радіологічних досліджень; їх кількість до встановлення діагнозу має бути мінімально необхідна. При виборі методу візуалізації лікар має використовувати «Національне керівництво для лікарів, що направляють пацієнтів на радіологічні дослідження». При цьому на першому місці має стояти діагностична цінність метода, на другому – економічні чинники і лише на третьому – потенційна шкідливість метода. 

Слід зазначити, що доповіді цьогорічного заходу Української школи БПР проводились в рамках планової НДР кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки «Трифазна остеосцинтиграфія у визначенні операбельності, прогнозуванні та діагностиці параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових, та колінних суглобів у хворих на деформуючий остеоартроз» (№ держреєстрації 0123U100200, термін виконання: 2023-2027 рр.) 

Дякуємо доповідачам за цікаві та змістовні презентації, а також всім, хто знайшов можливість взяти участь в курсах. Окрема подяка Вінницькій асоціації рентгенологів та її керівнику В. Лагоді за те, що м. Вінниця вже багато років є місцем зимових зустрічей радіологів.  

Найближчі заходи безперервного професійного розвитку радіологів в Україні – з’їзд Українського товариства радіаційних онкологів «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», що відбудеться в серпні 2024 року в м. Києві, а також конференція Українського товариства фахівців з ядерної медицини з міжнародною участю, що відбудеться у вересні 2024 року в м. Івано-Франківськ.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також