Google search

 
 

12 лютого 2024 року на кафедрі громадського здоров’я, епідеміології та екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика розпочався цикл тематичного удосконалення «Основи інфекційного контролю (для лікарів різних спеціальностей)».

Тематика циклу користується значним попитом серед медичного персоналу закладів охорони здоров’я України у зв’язку зі складною та невизначеною епідеміологічною ситуацією в Україні, спричиненою активними воєнними діями рф, особливостями укладення договорів закладів охорони здоров’я з НСЗУ, введенням у дію наказів МОЗ України №1614 від 03.08.2021 року «Про Порядок впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах» та №1777 від 03.08.2020 року «Про затвердження заходів та засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами».

На поточний навчальний цикл зараховано 20 лікарів клінічних та медико-профілактичних фахів із 7 областей України (Хмельницька, Житомирська, Дніпропетровська, Львівська, Черкаська, Київська області та м. Київ), з них 10 лікарів-епідеміологів-завідувачів відділами інфекційного контролю та лікарів багатопрофільних лікарень, територіальних медичних об’єднань Міністерства внутрішніх справ областей, ДУ «Обласний ЦКПХ МОЗ України». Контингент слухачів обізнаний з епідеміологічними проблемами в країні та виявив бажання поглибити професійні знання та вдосконалити практичні навички.

Кафедрою у 2023 році розроблений навчальний план та програма циклу «Основи інфекційного контролю (для лікарів різних спеціальностей)» (затверджено Вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика 14.06.2023р., протокол №6), який включає нові актуальні питання з інфекційного контролю, а саме: «Епідеміологія інфекцій, які передаються при наданні медичної допомоги (ІПНМД)», «Інфекційний контроль в Україні та світі», «Репроцесінг предметів медичного призначення», «Методологія розробки стандартних операційних процедур (СОП) в медичних установах», «Створення та оцінка виконання програм інфекційного контролю», «Ретроспективний та оперативний аналіз в епідеміологічному нагляді. Дослідження превалентності», «Стратегії епідеміологічного нагляду, оцінка ефективності профілактичних заходів» та інші. Заняття проводяться у змішаному форматі, з врахуванням можливостей та обставин воєнного часу слухачі мають вибір: навчатися онлайн або бути присутніми під час занять.

До проведення циклу ТУ залучені: завідувач кафедри професор Ірина Хоменко; асистент, к. мед. н., лікар-епідеміолог Ольга Голубка, яка є куратором цього циклу; асистент, лікар-епідеміолог Галина Романюк та гостьовий лектор – лікар-епідеміолог, голова ГО «Інфекційний контроль в Україні» к. мед. н. Андрій Александрін.

Слухачі з великою зацікавленістю включилися в освітній процес, приймають активну участь у проведенні занять, що відмічено викладацьким складом кафедри.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також