Google search

 
 

31 січня – 02 лютого 2024 р. завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика професор Денис Варивончика очолив роботу експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) під час проведення зовнішнього аудиту освітньо-наукової програми підготовки магістрів за спеціальністю 229 – Громадське здоров’я в Національному університеті "Києво-Могилянська академія"(НаУКМА). Викладання освітнього курсу з питань громадського здоров’я розпочалось у Школі громадського здоров’я НаУКМА з 2004 року, що визначає її піонером у становленні громадського здоров’я, як окремої спеціальності сфери охорони здоров’я Україні.

При дистанційному візиті члени експертної групи НАЗЯВО професор Денис Варивончик, професор Валерія Брич (Ужгородський національний університет), аспірант Ярослав Демчишин (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова) ознайомились з історією, організаційною структурою, адміністративними, навчальними підрозділами НаУКМА та зі Школою громадського здоров’я. Відбулось  конструктивне спілкування, обмін думками з гарантом освітньо-наукової програми (ОНП), керівником Школи громадського здоров’я доцентом Тетяною Юрочко, Президентом НаУКМА професором Сергієм Квітом, Віцепрезидент Василем Ожоганом, деканом факультету охорони здоров`я, соціальної роботи і психології професором Світланою  Оксамитною.

В ході зустрічей із науково-педагогічними працівниками, здобувачами освіти і випускниками попередніх років, представниками студентського самоврядування, адміністративним персоналом, стейкґолдерами обговорено актуальні питання теперішнього стану розвитку служби громадського здоров’я України та подальший розвиток освіти і наукових досліджень у цьому напрямку, з урахуванням сучасних викликів для країни.

До участі у відкритій зустрічі приєднались колишні випускниці Школи громадського здоров’я НаУКМА, які в теперішній час успішно впроваджують набуду освіту на відповідних кафедрах НУОЗ України імені П. Л. Шупика (доцент Ганна Бацюра, кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги; асистент Соломія Туряниця, кафедра громадського здоров’я, епідеміології та екології).

В результаті фінального брифінгу членами експертної групи був визначений кращий досвід і сильні сторони ОНП, ідентифіковані напрямки для подальшого зростання й надано рекомендації, спрямовані на прогресивний розвиток ОНП. Президент НаУКМА Сергій Квіт та представники адміністрації, гарант ОНП подякували членам експертної групи НАЗЯВО за доброзичливість і конструктивізм, за висловлені побажання й рекомендації. Наголосили щодо готовності НаУКМА до подальшого обміну кращим досвідом у забезпечені якості вищої освіти з іншими закладами вищої освіти.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також