Google search

 
 

На кафедрі оториноларингології успішно завершився очний цикл навчання лікарів-інтернів першого року за оновленою програмою. Враховуючи виклики сучасності, заняття проводилися у змішаному форматі.

У навчальному процесі використовувалися сучасні телекомунікаційні технології для викладення лекційного матеріалу та проведення семінарських занять. Вони включали мультимедійні презентації, відеотрансляцію методик обстеження, онлайн трансляцію хірургічних втручань, ситуаційні задачі та комп'ютерні тестові програми.

За три місяці навчання молоде покоління отоларингологів під контролем досвідчених викладачів кафедри поглибили теоретичні знання з анатомії та фізіології, удосконалили методи дослідження ЛОР-органів, досконало опанували базові практичні навички обстеження вуха, носа, глотки та гортані. В контексті сучасних знань та останніх наукових тенденцій розвитку медицини, вони також засвоїли етіопатогенетичні аспекти, діагностику та сучасні методи лікування захворювань вуха, носа і приносових пазух.

Наступним етапом інтернатури буде навчання на базах стажування, де лікарі-інтерни продовжать розвивати свої практичні навички, щоб відповідати сучасним кваліфікаційним вимогам до лікаря-отоларинголога.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу