Google search

 
 

Впровадження наукових розробок є надзвичайно важливим для розвитку практичної медицини, яка має відповідати сучасним викликам і бути конкурентно спроможною на світовому ринку медичних послуг.

Співробітники кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки активно розвивають цілу низку напрямів наукових досліджень. Серед них – оптимізація ранньої інструментальної діагностики пухлинних захворювань кишківника та радіохірургічне лікування гліобластом з урахуванням молекулярно-генетичної структури пухлини. 

24 листопада 2023 року відбулося засідання разової спеціалізованій вченій раді НУОЗ України імені П.Л. Шупика, яке проводилося під головуванням завідувача кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки д.мед.н. Павла Короля. Відбувся офіційний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» галузь 22 «Охорона здоров´я».  Аспірантка кафедри Оксана Коваль захищала наукову роботу на тему: «Оптимізація ранньої діагностики пухлинних захворювань кишківника з застосуванням ультразвукових досліджень, КТ-колонографії та інвазивних методів дослідження» (науковий керівник: професор Олег Щербіна). 

У роботі представлено теоретичне узагальнення та практичне вирішення важливої наукової задачі сучасної променевої візуалізації, а саме підвищення ефективності ранньої діагностики пухлинних захворювань кишківника із застосування неінвазивних та інвазивних методів дослідження. В роботі за допомогою ультразвукових методів дослідження, КТ-колонографії та інвазивних методів дослідження отримані наукові дані про особливості ранньої діагностики пухлин кишківника.

 

27 листопада 2023 року в разовій спеціалізованій вченій раді відбувся ще один офіційний захист дисертаційної роботи за тією ж спеціальністю аспіранта кафедри Андрія Грязова на тему: «Радіохірургічне лікування з діагностичним супроводом гліобластом з урахуванням молекулярно-генетичної структури пухлини» (науковий керівник: с.н.с. Сергій Макеєв). У роботі представлено теоретичне узагальнення та практичне вирішення важливої наукової задачі радіохірургічного лікування гліобластом. В роботі за допомогою радіохірургічних методів з діагностичним супроводом отримані наукові дані про особливості раннього лікування гліобластом з урахуванням молекулярно-генетичної структури пухлини.

 

Як показав досвід останніх років, захист дисертацій у разових спеціалізованих вчених радах сприяє підвищенню зацікавленості слухачів і залученню аспірантів для навчання в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 57% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу