Google search

 
 

Днями відбулося чергове засідання вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика, на якому були підведені підсумки наукової та клінічної роботи кафедр факультету за 2023 рік.

Голова постійної комісії вченої ради з наукової роботи професор Олександра Івахно докладно проаналізувала стан виконання дисертацій за результатами моніторингу кафедр факультету, охарактеризувала здобутки та окреслила напрями вдосконалення наукової роботи на підставі отриманих звітів аспірантів кафедр факультету про стан виконання індивідуальних планів наукових робіт у 2023 році. 

Приємно відзначити, що на кафедрах факультету навчаються та успішно виконують індивідуальні плани наукової роботи понад 90 аспірантів. Переважна більшість аспірантів І-го року навчання набору 2023 року з перших місяців після зарахування активно включилася в науковий процес, були своєчасно укладені індивідуальні плани наукової роботи та подані на розгляд вченої ради факультету. 

Також професор Олександра Івахно разом із завідувачами кафедр факультету проаналізувала результати проміжного та заключного звітування щодо виконання бюджетних та ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт кафедр за поточний рік. Слід відзначити, що в умовах воєнного стану колективам кафедр факультету вдалося на належному рівні підтримати стан виконання наукових робіт, представити свої досягнення у авторитетних вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, взяти участь у значній кількості міжнародних та вітчизняних наукових заходів. 

Одним із ключових аспектів забезпечення якості наукової роботи є діяльність експертних проблемних комісій факультету, про яку звітували їх голови та члени комісій. На факультеті впродовж 2023 року належним чином було організовано та забезпечено роботу 7 експертних проблемних комісій з наступних наукових спеціальностей:

14.01.23 – Променева діагностика та променева терапія;

15.1.1 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;

15.1.2 – Фармацевтична хімія та фармакогнозія;

14.01.39 – Клінічна лабораторна діагностика;

229 – Громадське здоров’я;

14.02.03 – Епідеміологія;

14.02.01 – Гігієна та професійна патологія;

03.00.06 – Вірусологія;

03.00.07 – Мікробіологія;

14.02.03 – Соціальна медицина;

281 – Публічне управління та адміністрування. 

Важливою для визначення напрямів подальшого розвитку наукової роботи кафедр факультету у 2024 році стала доповідь завідувача відділу наукових електронних ресурсів та інформаційних технологій наукової бібліотеки університету доцента Ольги Гетало. У доповіді були деталізовані питання про роботу з національними реєстрами наукових видань України, базою «Наукова періодика України», правила перевірки наявності індексації наукового видання у міжнародних науковометричних базах, підкреслена необхідність користування міжнародним ідентифікатором дослідника ORCID.

Про досягнення у 2023 році та завдання на 2024 рік доповіла голова комісії вченої ради факультету з клінічної роботи доцент Марія Кузеванова. Доповідач наголосила на успішності даного виду роботи, яка провадиться на 5-ти клінічних кафедрах факультету у співпраці з 17-ма клінічними базами, з якими укладені необхідні договори про співпрацю. 

Окрім питань наукової та клінічної роботи, на засіданні вченої ради факультету були розглянуті результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр факультету у 2023 році, про які докладну інформацію надала заступник голови вченої ради факультету професор Ірина Хоменко. 

У різному традиційно були розглянуті навчально-методичні документи, подані від кафедр факультету, а також професор Ірина Хоменко доповіла про результати виконання рішень попередніх засідань вченої ради факультету, які перебували на контролі, та наголосила на необхідності беззастережного виконання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

Здобутки наукової та клінічної роботи, які успішно провадилися на кафедрах факультету впродовж 2023 року, дозволяють з впевненістю дивитися у майбутнє 2024 року та бути переконаними, що кафедри факультету здійснюють гідний внесок у розвиток медичної освіти, вітчизняної галузі охорони здоров’я та обороноздатність України.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 40.5% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також