Google search

 
 

На кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права відбувся (з 18.10 по 01.11.2023) цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання медичного та фармацевтичного права».

На циклі розглядалися актуальні питання обігу медичної та фармацевтичної інформації, права та обов'язки медичних працівників щодо пацієнтів в контексті надання чи відмови від надання інформованої згоди на медичне втручання з боку пацієнтів чи їх близьких; були проаналізовані необхідні заходи із попередження і профілактики професійних правопорушень медичних та фармацевтичних працівників, а також корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Окрему увагу було приділено особливостям фармацевтичного законодавства, зокрема перспективам впровадження правових механізмів позаінструктивного використання лікарських засобів (off-label use) в окремих визначених законом випадках.

Істотну практичну користь у контексті сучасних викликів і загроз містили заняття з правових засад реагування гострих конфліктних ситуацій в закладах охорони здоров’я, правила взаємодії з поліцією та дотримання правових меж техніки безпеки особистого поводження на підставі вимог чинного законодавства України. Також на заняттях були проаналізовані типові правові ризики в діяльності медичних та фармацевтичних працівників та правові механізми їх превенції. 

Навчання пройшло успішно, всі присутні брали активну участь в обговоренні питань медичного та фармацевтичного права. Заняття були структуровані, зрозумілі, розглядалися актуальні питання та можливі варіації вирішення різних ситуацій. Отримані правові компетентності можуть бути використані у широкому спектрі професійних ситуації у діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу