Google search

 
 

В системі охорони здоров’я України збільшується кількість приватних стоматологічних клінік, в яких мають працювати спеціалісти відповідного фаху. Саме на циклі спеціалізації (тривалість – 1,5 місяці), який проводиться у відділенні передвищої освіти за фахом «Стоматологія» НУОЗ України імені П. Л. Шупика медичні сестри мають змогу отримати новий фах, а саме спеціалізацію «медична сестра зі стоматології» з подальшою можливістю працевлаштування в стоматологічних клініках.

Професійні викладачі разом із слухачами опрацьовують основні нормативно-законодавчі документи, що регулюють роботу медичних сестер в стоматологічних закладах охорони здоров’я, а саме стандартними операційними процедурами для щоденного виконання медичними працівниками. На практичних заняттях медичні сестри мають можливість оволодіти практичними навичками роботи в стоматологічному кабінеті. 

У відділенні проводяться також цикли тематичного удосконалення для зубних лікарів, гігієністів зубних, медичних сестер зі стоматології, помічників лікаря-стоматолога (тривалість – 2 тижні).

 

Навчальні програми включають ознайомлення з особливостями організації роботи в стоматологічній клініці; проведення стерилізації медичного інструментарію; роботи в «чотири руки»; вивчаються нові методики та особливості роботи з сучасними стоматологічними матеріалами для профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань.

 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року №725 «Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я» з 1 січня 2024 року усі фахівці з передвищою освітою за спеціальностями 221“Стоматологія”, 222 “Медицина”, 223 “Медсестринство” зобов’язані проходити безперервний професійних розвиток, в тому числі і в закладах вищої освіти, та щорічно набирати освітні бали.

 

У відділені передвищої освіти за фахом «Стоматологія» НУОЗ України імені П.Л. Шупика створені всі умови для успішного навчання фахівців за спеціальностями 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина”, 223 “Медсестринство”. Тож запрошуємо вас на навчання, щоб отримати нову спеціалізацію для роботи в стоматологічних закладах охорони здоров’я, або підвищити свою кваліфікацію!

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 82.67% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу