Google search

 
 

Освітній процес для магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» в НУОЗ України в цьому році розпочався 16 жовтня 2023 р. На кафедрі фармації здобувачі вищої освіти познайомилися з новою навчальною дисципліною «Ресурсознавство лікарських рослин», яку викладає асистент кафедри Н. Суртаєва.

Вивчення дисципліни спрямоване на  формування у майбутніх фармацевтів цілісного уявлення про сучасний стан рослинних ресурсів в окремих регіонах і в Україні в цілому.

Майбутні фармацевти набули всебічні знання про лікарські рослини, раціональне використання і охорону їх ресурсів, основи заготівельного процесу, сучасні методи визначення урожайності і запасів дикорослих лікарських рослин, правила збору лікарської рослинної сировини та їх значення в збереженні ресурсів дикорослих лікарських рослин, способи раціонального використання і охорони ресурсів лікарських рослин.

Набуті здобувачами вищої фармацевтичної освіти знання з визначення місця зростання лікарських рослин, раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини, визначення  запасів  дикорослих  лікарських  рослин  і  обрахування  об’єму  можливих щорічних запасів відпрацювали на практичних заняттях з метою набуття практичних навичок. Розробка  науково - обґрунтованих планів заготівлі  лікарської  рослинної  сировини на території району, області, лісового масиву та застосування одержаних знання в подальшому буде використовуватися майбутніми фармацевтами в практичній діяльності для раціонального використання рослинних ресурсів і охорони довкілля.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 92.86% - 7 Голосів
Корисність матеріалу: 92.86% - 7 Голосів
Доступність матеріалу: 92.86% - 7 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також