Google search

 
 

Співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії взяли участь у всеукраїнській конференції ERAS.

ERAS є абревіатурою від Enhanced Recovery After Surgery - прискорене (або покращене) відновлення після операції. Більш розширено, ERAS - це стратегія ведення хірургічних пацієнтів, спрямована на оптимізацію всіх етапів періоперативного ведення пацієнта (передопераційний, інтраопераційний і післяопераційний), включаючи дані про підготовку до операції, підтримання електролітного балансу, профілактики післяопераційної нудоти та дотримання критеріїв безпечної виписки пацієнта зі стаціонару. 

ERAS - це зміна звичної моделі периопераційної допомоги, наслідком впровадження якої є суттєве покращення результатів лікування та економія коштів. Численні дослідження свідчать, що стратегія ERAS дозволяє відновлюватись пацієнтам після великих оперативних втручань значно швидше. Це знижує потребу в перебуванні у стаціонарі на 30%, без зростання кількості реадмісій. Також ERAS дозволяє суттєво знизити кількість післяопераційних ускладнень (до 50%). 

Метою цього форуму було підвищення обізнаності спеціалістів периопераційного профілю щодо принципів ERAS, підвищення якості периопераційної допомоги та розвитку ERAS в Україні в цілому.

На конференції від кафедри анестезіології та інтенсивної терапії було представлено 4 доповіді: професор О. Лоскутов доповів про новації у керованій анестезії («Реміфентаніл як компонент керованої анестезії»), професор Д. Дзюба торкнувся питань ранньої реабілітації пацієнтів («Сучасні стратегії відновлення після хірургічних оперативних втручань»), доцент А. Строкань представив стратегію раціональної антибіотикотерапії («ERAS та попередження нозокоміальних інфекцій»). Доцент М. Пилипенко модерував сателітний симпозіум, присвячений моніторинговій оцінці стану пацієнтів. 

Конференція викликала великий інтерес українських слухачів, про що свідчило близько двох тисяч переглядів лекцій, які представлені на ютуб-каналі.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу