Google search

 
 

У навчальній діяльності вищих навчальних закладів України фахова англійська посідає провідне місце як міжнародна мова науки, новітніх досліджень та медичної літератури. Щодо викладання англійської мови студентам, то в кожному університеті існують свої педагогічні підходи – не виняток і кафедра мовної підготовки та гуманітарних дисциплін НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Новітні навчальні програми та плани з англійської мови, створені на кафедрі, побудовані таким чином, що дозволять магістрам медицини після завершення навчання володіти мовою не лише на рівні комунікації, а й вести дослідницьку роботу, розвивати критичне мислення та без перешкод спілкуватися з іноземними колегами і пацієнтами, заповнювати спеціалізовану документацію, використовувати англомовні професійні медичні терміни, здійснювати науковий аналіз і професійний переклад текстів, використовувати спеціальні комп’ютерні технології, отримувати сертифікати на престижних міжнародних медичних конференціях. Знання мови допоможе майбутнім фахівцям швидше оволодівати новинками діагностики, оскільки описи багатьох нових діагностичних та лікувальних методів вперше публікуються саме англійською. Медична англійська мова потрібна для професійного розвитку тим, хто веде роботу в охороні здоров’я та бажає подальшого розвитку. Крім того, фахівцям зі знанням мови буде простіше «порозумітися» з великою кількістю медичного обладнання.

Тож, перш за все колектив кафедри мовної підготовки та гуманітарних дисциплін має на меті навчити студентів правильно і грамотно використовувати іноземну мову в медичному дискурсі з урахуванням сучасних вимог, залучати їх до різноманітних професійних видів діяльності, формувати мовленнєві компетенції.

Для успішного досягнення цих цілей викладачі приділяють велику увагу формуванню позитивної мотивації до вивчення мови у студентів за допомогою інтерактивних технологій і сучасних методів навчання. Для того, аби допомоги усунути так звані бар’єри (іноді здобувачі освіти знаходять багато причин, щоб не ставити вивчення мови у пріоритети), сприяти віднайденню належної мотивації досягнути справді високого рівня володіння англійською, кафедра мовної підготовки та гуманітарних дисциплін проводить регулярну роботу з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та заохочується використання на заняттях нових підходів до формування комунікативних умінь і навичок у слухачів і студентів. Безсумнівно, отриманий упродовж навчання досвід стане у нагоді як майбутнім медикам, так і вже досвідченим фахівцям для того, щоб і надалі поглиблювати свої знання англійської мови.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу