Google search

 
 

18-19 вересня 2023 року в місті Луцьк Громадською організацією «Українське товариство фахівців з ядерної медицини», співробітниками кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П.Л. Шупика, при підтримці Міністерства охорони здоров’я України, Головного управління охорони здоров’я Волинської обласної держадміністрації та при взаємодії з офіційним партнером Державним підприємством «УДВП ІЗОТОП» проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю: «Актуальні питання ядерної медицини в Україні». Співорганізаторм конференції виступив Національний інститут раку МОЗ України.

Основна мета цієї конференції полягала в ознайомленні лікарів практиків із сучасними можливостями методів ядерної медицини та гібридної візуалізації  в Україні в світі Європейських вимог. Для участі у форумі зареєструвалися понад 100 лікарів з усіх областей України, у тому числі експерти ядерної медицини та радіаційної онкології, завідувачі, представники профільних кафедр, аспіранти кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки. Тематика конференції охоплювала сучасні аспекти ядерної медицини та гібридної візуалізації органів голови та шиї, грудної та черевної порожнини, органів малого тазу тощо.

Конференцію відкрив вступним словом начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ю. Легкодух та побажав учасникам форуму творчої та плідної роботи.

Кафедру ядерної медицини, радіаційної  онкології  та радіаційної безпеки представляли: завідувач кафедри д.мед.н. Павло Король, професор Олег Щербіна, доцент Юлія Северин та аспірант Тетяна Новікова. 

Жваву дискусію викликала доповідь д.мед.н. Павла Короля: «Клінічне значення тераностики в онкологічній практиці», доцента Юлії Северин «Позитронно-емісійна томографія при плануванні променевої терапії» та аспіранта кафедри ядерної медицини Тетяни Новікової «Перфузійна сцинтиграфія в підтвердженні смерті головного мозку». В доповідях піднімались важливі та актуальні питання ядерної медицини: «Чому важливі методи гібридної візуалізації в практиці лікаря з ядерної медицини?», «Яке клінічне значення тераностики та таргетної терапії в лікуванні онкологічних хворих?» тощо. 

Під час конференції завідувачі профільних кафедр обмінялися досвідом діяльності та поінформували аудиторію про нові можливості післядипломного навчання лікарів з ядерної медицини та радіаційної онкології. З відповідною доповіддю «Зміни в системі безперервного професійного розвитку лікарів» виступив професор Олег Щербіна.

Проведення конференції стало важливим кроком для зміцнення спільноти профільних кафедр і безперервного професійного розвитку лікарів, які займаються різними аспектами ядерної медицини та гібридної візуалізації. Учасники конференції отримали сертифікати згідно з вимогами Центру тестування МОЗ України.

Участь у подібних заходах дозволяє науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти знайомитись із сучасними методами мультидисциплінарного підходу в ядерній медицині з метою забезпечення їх впровадження у клінічну практику, а також використовувати отримані знання в освітньому процесі НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу