Google search

 
 

Завідувачка кафедри медичної та лабораторної генетики НУОЗ України імені П.Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України, професор Н. Горовенко прийняла участь у XXIV Національному Конгресі кардіологів України, який проходив 19-22 вересня 2023 р. у м. Києві. 

XXIV Національний Конгрес кардіологів України урочисто відкрив президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, академік НАМН України В. Коваленко. Одним з головних питань Конгресу було обговорення питань щодо ведення пацієнтів із серцево-судинними хворобами в умовах стресу, зумовленого воєнними діями.

На секційному засіданні «Фундаментальна кардіологія та регенеративна медицина» Наталія Горовенко виступила з доповіддю «Фармакогенетика обґрунтування раціонального підбору антикоагулянту та його дози» (Н. Горовенко, З. Россоха, І. Малярчук), яка була присвячена фармакогенетичним проблемам в підборі антикоагулянтів. Велика кількість захворювань може супроводжуватися тромбоутворенням і, щоб перешкодити цьому процесу, фармакологія пропонує безліч препаратів антикоагулянтної терапії. Вибір антикоагулянтних препаратів та їх дозування вимагає від лікаря як високої кваліфікації, так і оцінки стану пацієнта, супутньої патології та застосування інших лікарських засобів. Враховуючи, що популяція з генетичної точки зору неоднорідна і кожний ген людини може мати різні алельні варіанти, білкові продукти роботи гена – ферменти, у різних людей можуть відрізнятись і структурою, і метаболічною силою. Тому в кожній популяції умовно можна виділити групу «екстенсивних метаболізаторів», що представлені в популяції найчастіше, у яких фармакодинамика і фармакокінетика лікарського засобу відповідає інструкції виробника, «ультраекстенсивних метаболізаторів», які швидше метаболізують і виводять лікарський засіб з організму, та «повільні метаболізатори», у яких відбувається накопичення ліків через низьку активність ферментів з ефектом «передозування».

До якої групи відноситься кожний індивід можна визначити за допомогою молекулярно-генетичних досліджень певних генів або групи генів, задіяних у метаболізмі певного лікарського засобу до його призначення, що дозволяє зробити правильний персоніфікований вибір і лікарського засобу і ефективної дози, яка може суттєво відрізнятись від стандартної. Професор Н. Горовенко проілюструвала можливість фармакогенетичного обґрунтування вибору дози лікарського засобу в залежності від генетичних характеристик пацієнта на прикладі варфарину. Було акцентовано переваги такого підходу для сучасного етапу розвитку медицини.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 25.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу