Google search

 
 

17 вересня світова спільнота відзначала Всесвітній день безпеки пацієнтів.

На сьогоднішній час є підстави стверджувати про певні досягнення у сфері дотримання безпеки пацієнтів, таких як отримання інформованої згоди на медичне втручання, організаційні зусилля на глобальному рівні та в окремих країнах, розробка та запровадження безпечних технологій діагностики та лікування (серед них – впровадження систем контролю функцій життєво важливих органів, мініінвазивна хірургія тощо), а також – сучасних технологій симуляційного навчання. Подібні тенденції мають важливе значення при анестезіологічному забезпеченні оперативних втручань та при проведенні інтенсивної терапії.

Сучасні технології дотримання безпеки пацієнтів набули найбільшого поширення у країнах з розвиненою страховою медициною. Підґрунтям для цього стала класична робота співробітників Агенції з наукових досліджень та якості в охороні здоров’я США «To Err is Human: Building A Safer Health System» («Людині властиво помилятися. Побудова безпечної системи охорони здоров’я»). Головна мета освітнього процесу в підготовці майбутніх фахівців – максимальне наближення навчання до реальної професійної картини. Цього досягають застосуванням симуляції – імітацією виконання реального процесу або роботи протягом певного часу. Особливої актуальності симуляційне навчання набуло в анестезіології та інтенсивній терапії.

У Центрі симуляційних методів навчання імені А. В. Ткаченка й на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії розпочали заняття інтерни першого року навчання.

Для засвоєння та вдосконалення технічних навичок необхідна постійна практика та симуляція, що дозволяє довести техніку виконання цих прийомів до автоматизму. Про це наголосив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії професор Олег Лоскутов. Під час занять використовувалися моделі ˗ статичні симуляційні інструменти, розроблені для освоєння конкретних маніпуляцій, зокрема таких як інтубація трахеї. Практичні заняття у групах проводили професор Олег Лоскутов та доценти Сергій Недашківський, Юрій Марков та Андрій Жежер. На думку викладачів кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, подібні заняття, окрім опанування практичними навичками, допомагають вирішувати важливе завдання пришвидшеної адаптації лікарів-інтернів до роботи в операційній. Використання симуляційних інструментів у сучасно обладнаному Центрі симуляційних методів навчання й на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії – це прекрасне вирішення проблеми розвитку практичних навичок, що особливо важливо, зокрема при забезпеченні медичними працівниками прохідності дихальних шляхів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 87.5% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу