Google search

 
 

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3 Конституції України).

Тому суспільство потребує лікарів, які володіють високою компетентністю, професійною мобільністю, вмінням постійно удосконалювати свої професійні навички та самостійно реалізовувати подальше своє творче зростання. Про це наголошував завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії професор Олег Лоскутов на вступній конференції з лікарями-інтернами першого року навчання. Перед присутніми також виступили професор Дмитро Дзюба, доцент Юрій Марков та інші викладачі кафедри, були оприлюднені основні положення навчального плану та програми циклу інтернатури з обраної інтернами спеціальності.

Всесвітній економічний форум у Давосі підготував звіт «Майбутні робочі місця – 2025», де серед інших виокремлені наступні важливі характеристики працівників: аналітичне мислення та інноваційність, активне навчання стратегії навчання, комплексне розв’язання проблем, критичне мислення і аналіз, креативність, оригінальність, ініціативність, лідерство і соціальна впливовість, технології, а також життєздатність, стресостійкість тощо. Якості, що були запропоновані як ідеальні для тих, хто обирає кар'єру анестезіолога, це схильність до лікарської практики, академічні здібності, ентузіазм та енергія, людяність, концепція членства бригади, здоров'я, психічна стійкість, почуття гумору та добросовісність. Анестезіологи мають більшу витримку, вони освічені, серйозні, мають більше усвідомлення своїх дій, самостійність та зібраність, але вони менше схильні до самовпевненості. Відомий американський акушерський анестезіолог Д. Честнаут (2008) зазначав: «Майбутнє у нашій спеціальності за тими, хто має лідерські здібності, вміє вирішувати проблеми, має схильність до інновацій і прагне до нових знань у спеціальності».

Для вивчення думки щодо бачення інтернами освітнього процесу на кафедрі було проведене соціологічне дослідження. Проведене анонімне анкетування інтернів-анестезіологів дозволило зробити висновки: значний об’єм інформації та високі професійні вимоги до анестезіологів передбачають постійне вдосконалення своїх знань та навиків, що неможливо без достатньо високого рівня мотивації. Наявність попереднього досвіду роботи у закладах охорони здоров’я лікарів-інтернів підкреслює осмисленість вибору майбутньої спеціальності, соціальне та фахове розуміння сутності практичної медицини, навики спілкування з колегами. При обранні майбутньої спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія» інтерни найчастіше вибирають з-поміж таких лікарських спеціальностей як хірургія та медицина невідкладних станів. Для успішної роботи анестезіологом, на думку інтернів-анестезіологів, найактуальнішими є рішучість, лідерські якості, відмінне здоров’я, вміння швидко приймати правильні рішення тощо. Серед напрямків в анестезіології інтерни висловили побажання досконало вивчити: серцево-легеневу реанімацію, інтенсивну терапію при екстрених станах, гострі отруєння, особливості надання допомоги травмованим та інше.

Отримані результати соціологічного дослідження дозволять покращити освітній процес на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 90% - 5 Голосів
Корисність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу