Google search

 
 

На кафедрі ендокринології закінчився цикл спеціалізації за фахом «Ендокринологія», який проходив з 28.03 по 27.06.2023 р. На циклі проходили навчання 33 слухачі, серед яких були лікарі-терапевти, загальної сімейної практики з різних міст та областей України.

Мета циклу спеціалізації (вторинної) за спеціальністю «Ендокринологія» - забезпечення якісної підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Ендокринологія», формування здатності застосовувати набуті знання та вміння і практичні навички у подальшій самостійній професійній діяльності згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій. Навчальна програма циклу охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для підготовки лікаря-спеціаліста з надання кваліфікованої допомоги хворому.

Всі викладачі кафедри, незважаючи на складні умови праці,  доклали максимум зусиль, щоб педагогічний процес відбувся на найвищому рівні. Цикл проходив в  умовах військового стану в країні та карантину, заняття проводились переважно у дистанційному форматі, із залученням платформи Zoom. Лекції з основ ендокринології проходили в режимі on-line конференції, пересилались файлами для можливості доопрацювання. Слухачі приймали активну участь в проведені семінарських занять, жваво відповідали на питання та обговорювали їх, надсилали відповіді на тестові завдання та вирішували ситуаційні задачі. Особливу увагу слухачів викладачі звертали на виклики, що постали перед лікарями в зв’язку з ситуацією по COVID19 та воєнними діями на території України. Згідно зі статистикою станом на 15.02.2023 в усьому світі було зафіксовано 756 291 327 підтверджених випадків COVID‑19, у тому числі 6 841 640 смертельних. Коронавірусна інфекція вражає більшість органів і систем людського організму: респіраторну, репродуктивну, нервову, імунну, травну, екскреторну, сенсорну і, звичайно, ендокринну. І якщо на старті епідемії на особливу увагу заслуговувала тільки гостра стадія захворювання, то сьогодні вже багатьом стало зрозуміло, що постковід набагато підступніший і тяжчий.

Практичні заняття проводились із залученням інтернет-ресурсів і на клінічній базі.  Наші слухачі мали можливість приймати участь в професорських обходах, клінічних розборах пацієнтів, аналізувати результати досліджень, контролювати ефективність наданого лікування. Під час навчання слухачі оволоділи знаннями та практичними навиками в галузі ендокринології. Взаємодія між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри була продуктивною.

Іспити проводилися в режимі on-line у форматі індивідуальної співбесіди за допомогою додатків Zoom, Viber, що в умовах дистанційного навчання дозволило об’єктивно оцінити знання слухачів.

Всі слухачі отримали документи встановленого зразка про завершення навчання та присвоєння звання «лікар - спеціаліст» за спеціальністю «Ендокринологія».

На заключній конференції слухачі подякували викладачам кафедри - висококласним фахівцям та відданим знавцям своєї улюбленої справи за цікаві лекції та насичені практичні заняття, за отримані знання, досвід та стимули до роботи в галузі ендокринологія, моральну підтримку в цей нелегкий для всіх час і побажали всім присутнім перемоги, натхнення, здоров’я та  стійкості.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу