Google search

 
 

У зв’язку із воєнним станом на території України система підготовки лікарів в інтернатурі мала свої особливості, а саме частина занять на очному циклі, в тому числі семінари, практичні заняття, проводилися в режимі онлайн із використанням комп’ютерних технологій, симуляційних занять, вебінарів, майстер-класів.

Заходи з оцінювання результатів проходження інтернатури складалися з поточного, проміжного та підсумкового оцінювання. Поточне оцінювання здійснювалося кураторами груп інтернів шляхом контролю знань із використанням клінічних задач, дистанційного тестування, розбору хворих, контролю засвоєння методів клінічного обстеження.

На кафедрі педіатрії на передодні закінчення строку підготовки в інтернатурі був проведений підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок.

Всі лікарі-інтерни прибули на кафедру. Позаду два роки інтернатури, усього – вісім років здобуття медичного фаху, всі лікарі мають вже професійний досвід, який набули на базах стажування. Тому співбесіда із викладачами проходила переважно на основі практичних підходів як при обговоренні теоретичних питань, так і при перевірці засвоєння практичних навичок.

Завідувач кафедри педіатрії професор Т. Марушко відзначила, що цей випуск-2023 інтернів  доволі  перспективний. Маючи на увазі той факт, що у зв’язку із війною спостерігається відтік кадрів з нашої держави, зберігається зростаюча потреба у кваліфікованих кадрах як на первинній, так і на вторинній ланках надання медичної допомоги. Під час підсумкового контролю ми бачили зосереджених та відданих своїй справі фахівців, які обрали спеціальність «Педіатрія» за покликанням, а тому зможуть гідно поповнити кадровий склад української медицини.

Вітаємо з поповненням медичну спільноту, а випускникам-інтернам бажаємо знайти себе в обраній справі та разом із всім народом України наближати Перемогу.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу