Google search

 
 

Чому саме конфліктологія стала однією з найпопулярніших дисциплін всіх форм навчання на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права?

У 2023 році більшість аспірантів денної, вечірньої та заочної форм навчання обрали для вивчення нову для кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права вибіркову дисципліну «Психологічні та правові аспекти конфліктології (в галузі охорони здоров’я та галузі біології)».

Вивчення даної дисципліни для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії проводиться з метою формування, оновлення та поглиблення у вказаної категорій здобувачів освіти ключових комунікативних, особистісних та правових компетентностей щодо своєчасного виявлення, ефективного запобігання та вирішення конфліктів у сфері охорони здоров’я та галузі біології.

На дисципліні було висвітлено психологічні та правові аспекти конфлікту, його різновиди, витоки та передумови, методи профілактики конфліктів, їх емоційна складова. Також виокремили поняття про кримінальний конфлікт, помилки лікарів як підстава для дисциплінарних, адміністративних, цивільних та кримінальних проваджень.

Чому саме ця дисципліна стала такою актуальною для сучасних аспірантів?

Це відбулося через прагнення аспірантів опанувати ті практичні навички, які допомагають лікарям, фармацевтам та іншим фахівцям запобігати конфліктних ситуацій, вдало реагувати на виявлені конфлікти, конструктивно їх вирішувати у різних видах відносин з пацієнтами та їх родинами, клієнтами і відвідувачами аптек та інших закладів охорони здоров’я, у відносинах всередині трудових колективів та зі стейкхолдерами тощо.

Однією з важливих цілей, до якої прагнули та яку досягли аспіранти, які обрали дану дисципліну, стало набуття вмінь запобігати несприятливим психологічним та правовим наслідкам конфліктів, зокрема, у деструктивних формах психологічного вигорання, настання ретроспективної (негативної) юридичної відповідальності – дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної.

Після завершення навчання за даною дисципліною аспіранти дали позитивні відгуки щодо поданої інформації, її методів викладення та практичної значущості набутих знань, вмінь та навичок завдяки плідній та творчій взаємодії в межах даної дисципліни з науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Дякуємо за позитивні відгуки та продовжуємо зростання та пошук найкращих педагогічних технологій розвитку компетентностей з метою збагачення soft skills працівників галузі охорони здоров’я та галузі біології!

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу