Google search

 
 

22–24 травня 2023 р. під керівництвом завідувача кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика,  експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) професора Дениса Варивончика відбувся зовнішній аудит програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 222 – Медицина в Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).

Під час дистанційного візиту члени експертної група НАЗЯВО професор Денис Варивончик, професор Наталія Онул (Дніпропетровський державний медичний університет), аспірант Анастасія Кондратенко (Харківський національний медичний університет) ознайомились з історією, організаційною структурою, адміністративними, навчальними, науковими та клінічними підрозділами ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Під час візиту відбулось  конструктивне спілкування, обмін думками із гарантом освітньо-наукової  програми (ОНП), науково-педагогічними та науковими працівниками, здобувачами освіти і випускниками попередніх років, представниками Ради молодих вчених, адміністративним персоналом, які забезпечують якість освіти та реалізацію ОНП.

У процесі відкритої зустрічі та зустрічі із стейкґолдерами обговорені актуальні питання профілактичної й клінічної медицини України, представлена роль ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС у їх вирішенні, як провідної науково-практичної установи України, яка забезпечує надання всіх рівнів медик-санітарної та реабілітаційної допомоги державним службовцям вищого рангу, членам їх родин, пересічному населенню України. У відкритій зустрічі взяв  участь перший проректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика професор Юрій Вдовиченко, який висвітлив позитивну науково-освітню співпрацю з ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Огляд матеріально-технічної бази ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС засвідчив, що закладом створено сучасну високотехнологічну клінічну базу, яка максимально використовується у реалізації ОНП «Медицина». 

Під час фінального брифінгу членами експертної групи був визначений кращий досвід і сильні сторони ОНП, ідентифіковані напрямки для подальшого зростання й надано рекомендації, спрямовані на розвиток ОНП. Гарант ОНП ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС професор Юрій Ященко подякував членів експертної група НАЗЯВО за доброзичливість і конструктивізм, за висловлені побажання й рекомендації. Повідомив про наміри щодо подальшого обміну кращим досвідом із забезпечення якості вищої освіти між ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу