Google search

 
 

Кафедра громадського здоров’я, епідеміології та екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика вперше сформувала академічну групу слухачів для проведення циклу спеціалізації за фахом «Епідеміологія» для спеціалістів клінічних та медико-профілактичних спеціальностей: інфекційні хвороби, акушерство і гінекологія, радіаційна медицина, гігієна дітей та підлітків, загальна гігієна, медична статистика, які виявили бажання освоїти нову для них спеціальність – лікар-епідеміолог. Слухачі представили різні регіони України: Сумська, Житомирська, Київська області, місто Київ та інші.

За новими вимогами наказу МОЗ України від 25.11.2022 року № 2136 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими, фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» освітня програма спеціалізації з Епідеміології розрахована на 900 годин / 30 кредитів ЄКТС з тривалістю навчання п’ять календарних місяців.

Затребуваність спеціалістів з епідеміології та інфекційного контролю вкрай необхідна в сучасній ситуації в Україні в зв’язку з розбудовою системи громадського здоров’я, яка направлена на створення потужної вертикалі епідемічного нагляду в регіонах як основної оперативної функції громадського здоров’я.

Активні бойові дії сприяли розвитку надзвичайних ситуацій різного характеру, появі емержентних інфекцій та вимагають від лікаря нової формації вміння оперативно спланувати та реалізувати негайні заходи з попередження виникнення та поширення інфекційних хвороб, розвитку захворювань неінфекційного походження, надання своєчасної якісної медичної допомоги превентивного змісту.

Порушення сталого укладу життєдіяльності країни з руйнацією закладів охорони здоров’я, об’єктів інфраструктури, житла привело до відсутності можливостей забезпечення громад якісною водою, продуктами харчування, санітарно-протиепідемічними послугами, доступною та своєчасною медичною допомогою, профілактичними щепленнями, що стає причиною підвищення рівня захворюваності, смертності, інвалідності населення України.

В теперішній час підготовка фахівців для системи громадського здоров’я України потребує трансформації. Нещодавно прийнятий Закон України «Про систему громадського здоров’я» наголошує на необхідності розвитку кадрових ресурсів саме епідеміологічного та гігієнічного напрямів. Оптимізація та удосконалення санітарно-епідемічного захисту країни за вимогами міжнародних та європейських стандартів вкрай важливі сьогодні та у відбудовний період.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 59% - 6 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 49% - 4 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також