Google search

 
 

Реалії розвитку медицини, особливо анестезіології та інтенсивної терапії, вимагають від лікарів великої відповідальності за постійне вдосконалення своїх навичок.

Професіоналізм є ключовим компонентом досягнення цієї мети. Передумовою її досягнення є навчання протягом усієї медичної діяльності задля підвищення ефективності власної практики.

І хоча лікарі з великим досвідом, як правило, вважають, що накопичили знання і навички протягом багатьох років практичної діяльності і, отже, можуть надавати високоякісну допомогу, проте дослідження Гарвардської медичної школи показали, що існує зворотний зв'язок між кількістю років лікарської практики та якістю допомоги, яку надає лікар. Автори дослідження вважають, що безперервний професійний розвиток має стати обов'язковою нормою вдосконалення та підтримки професіоналізму лікарів незалежно від їхнього стажу роботи.

У керівництві Міжнародної асоціації медичної освіти (Керівництво AMEE) безперервний професійний розвиток визначається як «будь-яка діяльність, спрямована на підтримку, розвиток або покращення знань, навичок, професійних якостей, які лікар використовує для надання послуг пацієнтам».

Питанням професійного вдосконалення викладачі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, постійно приділяють велику увагу. Так нещодавно, співробітники кафедри, поряд з іншими науково-педагогічними працівниками нашого університету (професор Р. Ткаченко Р. ), взяли участь у науково-практичній конференції Асоціації анестезіології та інтенсивної терапії Львівщини - «Вибрані питання інтенсивної терапії критичних хворих», на якому були присутні онлайн понад 500 лікарів. Метою заходу було поглиблення знань та навичок щодо інтенсивної терапії критичних хворих.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, професор О. Лоскутов виступив із доповіддю «Передопераційна підготовка пацієнтів із супутньою кардіальною патологією», доцент М. Пилипенко деталізував сучасні теоретичні та практичні погляди на терапію гострих кровотеч.

За результатами поданих доповідей було прийнято рішення розробити національний протокол з даних питань та імплементувати його у лікувальний процес відділень анестезіології та інтенсивної терапії.

Загальний час перегляду опублікованих лекцій склав 9 484 хвилин (158,1 годин), а охоплення публікаціями досягало 23 798 осіб.

Подібна статистика свідчить про актуальність представлених тематик та про позитивну динаміку у прагненні українських лікарів до підвищення свого професійного рівня.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 74.67% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 74.67% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також