Google search

 
 

11-12 квітня 2023 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра». Сучасний погляд на проблему "Складного пацієнта" базується на концепції мультидисциплінарного підходу, що зацікавило прийняти участь у конференції понад 500 лікарів різних спеціальностей: «педіатрія», «загальна практика – сімейна медицина», лікарів вузьких спеціальностей педіатричного напрямку тощо.

Учасниками науково-практичної конференції наголошено, що динаміка характеристик структури дитячого населення в Україні за останній час викликає особливе занепокоєння у зв'язку з особливостями епідемічного та воєнного стану, швидкими темпами депопуляції, старіння населення, зменшенням середньої тривалості життя. В умовах незадовільних тенденцій показників здоров’я населення, спостерігається й негативна динаміка стану здоров’я дитячого населення України. За останні роки відмічається зростання частоти ендокринної, кардіальної, гематологічної та інфекційної патологій, водночас триває реформування системи охорони здоров’я, що значною мірою обумовлює якість медичного супроводу кожної дитини, все це підкреслює актуальність вирішення стратегічних питань щодо збереження здоров’я дитячого населення країни.

Учасники науково-практичної конференції зазначили, що гарантування високої якості надання медичної допомоги дитячому населенню є головною метою Глобальної стратегії ВООЗ щодо здоров’я жінок, дітей та підлітків на 2016-2030 роки. 

 На конференції взяли участі провідні спеціалісти країни, були представлені доповіді, в яких розглядалися питання: організації медичної допомоги дітям з орфанними захворюваннями (професор Т. Марушко, м. Київ); вибрані питання діагностики та лікування аритмій у дітей (професор М. Гончарь, м. Харків); COVID асоційований мультисистемний запальний синдром (професор А. Волоха, м. Київ), особливості діагностики легіольозної інфекції (професор Л. Боярська, м. Запоріжжя), синдром активації макрофагів (В. Іванова, м.Кропівницький), синдром Вольфрама (професор О. Абатуров, м. Дніпро), особливості сучасного лікування ювенільних артритів (професор Я. Бойко, м. Львів) тощо.  

Новітніми поглядами на діагностично-лікувальні підходи до проблем дитячих захворювань з учасниками науково-практичної конференції поділилися гості заходу: В. Кондратенко (Великобританія) та Ф. Шамсієв (Республіка Узбекистан).

У рамках конференції були заслухані виступи молодих вчених та аспірантів. Конференція отримала високу оцінку присутніх.

Читайте також