Google search

 
 

На кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування (далі УОЗ ПА) 7 квітня 2023 року відбувся фаховий семінар з проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Соціальна медицина») аспіранта кафедри УОЗ ПА НУОЗ України імені П.Л. Шупика Ігоря Клименка на тему: «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої функціонально-організаційної моделі хірургічної допомоги хворим із патологією щитоподібної залози».

Робота І. Клименка виконана під науковим керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П.Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України професора кафедри УОЗ ПА Олександра Толстанова.

Фаховий семінар було проведено відповідно до наказу НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 28.03.2023 № 1352 згідно з п. 14 Постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про присудження ступеня доктора філософії». Головуючим фахового семінару виступив в. о. декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету професор кафедри Василь Михальчук, секретарем фахового семінару – старший викладач кафедри УОЗ ПА Анастасія Половіна.

 

Рецензентами роботи виступили проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П.Л. Шупика професор Вікторія Горачук  та в. о. завідувача  кафедри УОЗ ПА професор Михайло Голубчиков. На засіданні також були присутні науково-педагогічні працівники кафедри за спеціальністю «Соціальна медицина».

 

Членами фахового семінару одноголосно було прийняте рішення рекомендувати дисертацію Ігоря Клименка до захисту у разові й спеціалізованій вченій раді.

Читайте також